Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

 

 

Marie-Theres Fojuth

Nationsbildung auf Schienen. Die Debatte über den Bau der »Bergensbane« im norwegischen »Storting« 1871–1909/Nasjonsbygging på skinner. Stortingsdebatten om byggingen av »Bergensbanen« 1871–1909

Analysen av norsk jernbanepolitikk i perioden 1871–1909 viser at statlig infrastruktur-utbygging ble betraktet som nasjonsbygging, og at nasjons- og regionsbygging gjensidig kunne fremme hverandre. Bergensbanen ble av sine talsmenn tillagt stor nasjonal betydning. Jernbanelinjen skulle integrere det „isolerte“ Vestlandet i det nasjonale fellesskapet, fremme nasjonalt samhold, stimulere den økonomiske og kulturelle utviklingen, bedre den militære forsvarsevnen og bidra til internasjonal anerkjennelse. I debatten ble blikket rettet mot innlandet, som ble oppfattet som særnorsk og vurdert til å være et attraktivt turistmål. Unionskonflikten og en sterk framskrittstro satte sitt preg på debatten, som dessuten vitner om et spenningsforhold mellom sentrum og periferi og mellom nasjon og region.

 

"" zur Übersicht Abschluss- und Forschungsarbeiten