Direkt zum InhaltDirekt zur SucheDirekt zur Navigation
▼ Zielgruppen ▼

Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Zukünftige Termine

  • 2019-11-12T18:00:00+01:00
  • 2019-11-12T20:00:00+01:00
Di 12. Nov.

12.11.2019 von 18:00 bis 20:00
DOR24, Raum 3.134 (Brandes)

Leif Runefelt är professor i idéhistoria vid Södertörns högskola. Han disputerade 201 i i ekonomisk historia med avhandlingen Hushållningens dygder, om 1600-talets ekonomiska tänkande.

  • 2019-11-26T18:00:00+01:00
  • 2019-11-26T20:00:00+01:00
Di 26. Nov.

26.11.2019 von 18:00 bis 20:00
DOR24, Raum 3.134 (Brandes)

...Därför kontrasterar vi med hur man diskuterar språkriktighet och vad innebörden av begrepp som rätt och fel, korrekt och inkorrekt, normenlighet är i språksamhällen med längre traditioner av mångspråkighetsmedvetenhet och pluricentrism, som t.ex. Spanien, Finland och Kanada

  • 2020-01-21T18:00:00+01:00
  • 2020-01-21T20:00:00+01:00
Di 21. Jan.

21.01.2020 von 18:00 bis 20:00
DOR24, Raum 3.134 (Brandes)

Biografin ”Ensamvargar” berättar om offentligheten som en offerplats, om en resa från kulturens centrum till dess skugga, om litteraturens förändrade plats och vad glömska kan få oss att minnas.

 

▼ Dag-Hammarskjöld-Vorlesungen im Wintersemester 2019/20

Seit 1. Oktober 2017 ist Herr Prof. Håkan Forsell  Inhaber der Dag-Hammarskjöld-Gastprofessur. Studentische Mitarbeiterin war Michelle Bahr.