Direkt zum InhaltDirekt zur SucheDirekt zur Navigation
▼ Zielgruppen ▼

Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

 

Seit 1.10.2017 Inhaber der Dag-Hammarskjöld-Gastprofessur am Nordeuropa-Institut und damit Koordinator der Dag-Hammarskjöld-Vorlesung am Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin.

Håkan Forsell
Håkan Forsell

Håkan Forsell är professor i historia vid Stockholms universitet. Han har främst forskat på urbanhistoriska teman; egendoms- och bostadspolitik under 1800- och 1900-talet i svenska, tyska och amerikanska städer. Forsell har publicerat arbeten om stadsplanering som segregationens förutsättning och om urbaniseringens förhållande till barns och ungdomars livsvillkor och hur stadsutvecklingen inverkade på pedagogik och kunskapsideal under 1900-talets början.

Forsell driver också under senare tid ett forskningsprojekt som undersöker framväxten av ”kunskapsmarknader” under 1900-talets i Sverige, marknader där utbildning betraktades som en ”vara” som kunde stärka individens ”kapital”. Inte minst står de populära kommersiella brevskolorna och den tidiga distansutbildning (Fernstudium) i fokus för projektet som också belyser aspekter på den allmänna läskunnighetens stora inverkan i svensk samhällsutveckling.

Forsell har tidigare varit gästforskare vid IRS & Center for Metropolitan Studies (CMS), TU Berlin, och vid Johns Hopkinsuniversitetet i Baltimore, USA. Forsell är också verksam som författare och debattör och medverkar regelbundet i podcasten Staden, en populärvetenskaplig produktion av Sveriges Arkitekter.
 

Lehre im aktuellen Semester

Vst.-Nr.

Veranstaltungen im Sommersemester 2020

5230024

Doing Knowledge. Theorie und Methode Kulturwissenschaft

5230077

Nordeuropeisk urbanhistoria