Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Gastvorträge – Jahresbericht 2001

  • Ebba Witt-Brattström (Södertörns högskola) im Dialog mit Birgitta Holm: Zur Frage des Konstruktivismus oder Essentialismus. Literatur und Stimmungen in Europa und Skandinavien zu Beginn des 20. Jahrhunderts (25. Januar)
  • Hilde Nilsen (Universitetet i Tromsø): Språkkontakt mellom norsk og kvensk i Nordnorge (30. Januar)
  • Ebba Witt-Brattström (Södertörns högskola): Narcissism och den Nya Kvinnans estetik (26. Januar)
  • Rut Hillarp: ... läser dikter, visar bilder och talar om 40-tals poesin (6. Juni)
  • Lennart Limberg (Riksföreningen Sverigekontakt): Den oövervinnerlige Carl X Gustav (15. November)
  • Øyvind Stenersen (Ski Videregående Skole): Nobels Fredspris og Willy Brandt og Carl von Ossietzky (29. November)
  • Mikael Svonni, Krister Stoor, Andrea Amft (Umeå universitet, Sámi dutkan/Samiska studier): Samer i Sápmi - kultur och samhälle i förändring (29. November)