Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Gastvorträge – Jahresbericht 2002

  • Tiina Rosenberg (Stockholms universitet, Teatervetenskapliga institutionen): Kvinnor, främlingar, nya generationer och politik: Funderingar kring svensk samtidsteater (31. Januar)
  • Prof. Dr. Sture P. Ureland (Mannheim): Eurolinguistik und die nordischen Sprachen (14. Mai)
  • Ph.D. Rebecka Lettevall (Södertörns högskola): Perpetual Peace and the Peace Movement: Kant's Peace Treaty in the History of Ideas (3. Juni)
  • Prof. Dr. Pertti Karkama (Universität Turku): Elias Lönnrot und die Ideenwelt seiner Zeit (23. Oktober)
  • Dr. Thomas Lundén (Svenska Institutet): Samhällsfaktorer och människor i stockholms utveckling (7. November)
  • Kerstin Sundberg (Universität Lund): Människa och landskap - Natursyn och resursutnyttjande (12. November)
  • Prof. Niclas Bruun (Helsinki/Stockholm): The Nordic labour law and labour relations model (13. November)
  • Kerstin Sundberg (Universität Lund): Modernitet, tradition och den agrara revolutionen (14. November)
  • Dag Yngland (Berlin-Korrespondent bei Dagens næringsliv): Norske avisers navlebeskuing (9. November)