Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Gastvorträge – Jahresbericht 2004

 • Tore Janson (Göteborgs universitet): Språken och historien (26. Januar)
 • Aris Fioretos (Författare, litteraturvetare, Kulturråd på Svenska Ambassaden i Berlin): Min svarta skalle. Är litteraturen något annat än själsarkeologi? (16. Februar)
 • Ann-Kristin Ekman (Prorektor på Högskolan Dalarna): Socialantropologisk teori om förstatliga samhällen (3. Mai)
 • Karsten Alnæs: Unionsoppløsningen i 1905 med vekt på både norske og svenske forhold (10. Mai)
 • Nina Alnæs: Ibsens bruk av tysk folkediktning (11. Mai)
 • Tomas Forser (Avdelningen för litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet): Tabloidiseringen av det litterära samtalet. Tendenser i dagspressens samtida litteraturkritik (17. Mai)
 • Peter Colliander (Handelhöjskolen København): Entwicklungen im modernen Dänisch (24. Mai)
 • Carl Tham (Schwedischer Botschafter in Deutschland): SVERIGE – Välfärd i trångmål? (7. Juni)
 • Harald Gaski (Samisk institutt Tromsø): En språklig reise inn i samisk litteratur gjennom tradisjon og nyskapning (10. Juni)
 • Ylva Stenqvist-Millde (Universität Stockholm): Vägar och kommunikation i en dynamisk periferi (14. Juni)
 • Mats Roslund (Insitutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet): Slavisk migration till Skandinavien ca. 900 till 1300. Teoretiska och metodiska utgångspunkter för studiet av kulturell identitet genom materiell kultur inom arkeologi (16. Juni)
 • Michael Godhe (Campus Norrköping): Föreställningen om svenskar som ett tekniskt kunnigt och intresserat folk (19. Juni)
 • Michael Godhe (Campus Norrköping): Framstegets arvtagare. Populärvetenskap, science fiction och fostran för teknisk utveckling i 1900-talets Sverige (21. Juni)
 • Elisabeth Rudebeck (Lunds universitet): Ny kunskap om gamla platser. Föregångaren till staden Lund som exempel på ny forskning om centralplatser i järnålderns Skandinavien (28. Juni)
 • Johanna Domokos: Die Gesangstradition: Der Joik als „Yoga“ der Saamen (9. Juli)
 • Maureen McNeil (Women's Studies and Cultural Studies, Lancaster University, UK): I can't have a baby stories: popular tales of reproduction and technoscience (1. November)
 • Johanna Laakso (Universität Wien): Perspektiven der finnougristischen Genderforschung (18. November)
 • Ahti Jäntti (ehemaliger Leiter des Finnland-Instituts): Wie skandinavisch ist Finnland? (19. November)
 • Finnur Magnusson (Docent i etnologi, universitetslektor i socialt arbete, Malmö högskola): Talet om ålderdomen. Föreställningar och verklighet (29. November)
 • Finnur Magnusson (Docent i etnologi, universitetslektor i socialt arbete, Malmö högskola): Åldrandet som socialt problem (29. November)
 • Sune Johansson (ehemaliger Schwedisch-Lektor am Nordeuropa-Institut): Vad händer med svenska språket? Förändringar – Språkvård – Språkpolitik (6. Dezember)
 • Mats Jönsson (Docent i filmvetenskap, Örebro universitet): Film och historia. Om historisk film, retorik och samtidsrelation (13. Dezember)