Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Gastvorträge 2014

  • Terje Gansum (virksomhetsleder i Kulturarv, Vestfold fylkeskommune): Oseberg, Gokstad and Borre. New research on classical Viking Age sites in Vestfold, Norway (11.2.2014)
  • Maja Lindfors (Göteborgs universitet): Svenska språket i ständig förändring, språklig variation i talspråk, subgrupper och deras språkliga inflytande på svenskan (28.4.2014)
  • Maja Lindfors (Göteborgs universitet): En undersökning om hur litterär dialog med regionala och etnolektiska drag i Mark Twains Huckleberry Finns äventyr representeras i olika översättningar från engelska till svenska, 1885–2001 (29.4.2014)
  • Michelle Waldispühl (Universität Zürich): Runen als Bilder im Gespräch. Schrift- und medientheoretische Überlegungen zur kontinentalen Runenkultur (23.6.2014)
  • Stefka Eriksen (Postdoc Institute for linguistic and nordic studies, Universitetet i Oslo): Fra korstoghistorie til eventyr: om oversettelsen og resepsjonen av historien om Elye fra gammelfransk til norrøn sosiokulturell kontekst (1.7.2014)