Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Gastforscher:innen 2017

  • Marjo Uutela: University of Helsinki, Department of Political and Economic Studies, Oktober 2017 – September 2020
  • Bjørn-Petter Finstad: Norges arktiske universitet i Tromsø, Norges fiskerihøgskole, August 2017 – Juni 2018
  • Kristina Fjelkestam: Stockholms universitet, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Februar – Juli 2017
  • Tiina Pitkäjärvi: Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Februar – Juni 2017
  • Svante Lindberg: Åbo Akademi, Franska språket och litteraturen, Januar – Februar 2017
  • Kristina Malmio: Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Januar – Juni 2017
  • Pelle Snickars: Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Dezember 2016 – Januar 2017
  • Søren Blak Hjortshøj: Roskilde Universitet, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Oktober 2016 – Januar 2017