Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Gastvorträge 2017

Probevorlesungen der Bewerber_innen für die Dag-Hammarskjöld-Gastprofessur
(30. Mai 2017):

Håkan Forsell, Svante Lindberg, Cordelia Heß
► Plakat

 

Charlotte Lundgren (Linköpings universitet):

  • Textanalys - Textens produktions- och konsumtionsvillkor. (29. Mai 2017)
  • Språksociologi - Det svenska språksamhället: svenskan, grannspråken, minoritetsspråken och invandrarspråken. (30. Mai 2017)
  • Att skriva vetenskaplig text på svenska(1. Juni 2017)

 

Tiina Rosenberg (Stockholms universitet):

  • Samtida debatter i Sverige och högerpopulismen i Nordeuropa, Europa och västvärlden i stort (25. April 2017)

 

Oscar Strik (University of Antwerp):

  • Experimental approaches to measuring potential productivity in Germanic strong verbs (7. Juni 2017)

 

Anja Schüppert (University of Groningen):

  • Sprechgeschwindigkeit und gegenseitiges Sprach(un)verstehen in Skandinavien (7. Juni 2017)