Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Gastforscher*innen 2019

  • Bjørn Magne Aakre: Universitet i Sørøst-Norge, Institutt for pedagogikk, August 2019
  • Annette Forsén: Helsingfors Universitet, Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning, Oktober 2019–Februar 2020
  • Oscar von Seth: Södertörns högskola Stockholm, Institutionen för konst och lärande, Mai–Juni 2019
  • Juhana Saarelainen: Turun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, März–Dezember 2019
  • Marjo Uutela: University of Helsinki, Department of Political and Economic Studies, Oktober 2017 – September 2020