Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Jorunn Sem Fure:
Tätigkeitsbericht zur Henrik-Steffens-Professur
am Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin
April 2009 bis März 2010

 

 

1. Innberetning Henrik-Steffens-professoratet 1.april 2009-1.juni 2010

Jeg tiltrådte som Henrik-Steffens-professor ved Nordeuropa-instituttet ved Humboldt- universitetet i Berlin 1. april 2009. Stillingen ble opprettet i 1999 og ved avtale i 2009 mellom den norske regjering og Humboldt-universitetet i Berlin forlenget med ti år. Stillingen innebærer en undervisningsplikt på 6 timer uken, 3 timer mindre enn ordinære professorer, fordi det også forventes tilleggsaktiviteter som arrangering og tilrettelegging av konferanser, nettverksbygging og en vertskapsrolle for besøkende studenter, forskere og andre grupper. Forelesninger og orienteringer for tilreisende har tatt en stor del av tiden. De seks undervisningstimene har vært fordelt på to kurs, dels BA-, dels MA-nivå, delvis på norsk, men det meste av undervisningen har foregått på tysk, og på arrangering av en forelesningsrekke hver uke gjennom hele semesteret med inviterte foredragsholdere fra Norge.

I tillegg til kurs og seminarer har jeg hatt veiledning på magisternivå (tilsvarende hoved-
faget i Norge tidligere), masternivå, bachelor– og semesteroppgaver tilknyttet kursene. Emnemessig har undervisningen vært basert på mine forskningstyngdepunkt: Kollektiv erindring, minnekultur, universitets- og utdanningshistorie, okkupasjonshistorie, nasjonalsosialisme og krigshistorie.

Når det gjelder Steffensforelesningene har jeg bestrebet å sette sammen et bredt tilbud innenfor norsk kultur, historie, vitenskap og politikk. Jeg har også inkludert musikkhistorie, konserter og teateroppføringer i programmet.

2. Kurs i sommersemesteret 2009, vintersemesteret 2009-2010, sommersemesteret 2010

 • Seminar BA: Krieg, Okkupation und Vertreibung als kollektive Erfahrungen und Erinnerungen
 • Fordypningskurs BA: Norge i tysk storromspolitikk
 • Seminar MA: Danning og utdanning: Fra allmueskolen til masseuniversitetet
 • Fordypningskurs BA: Der nazistische deutsche Staat 1933-1945 und Skandinavien
 • Seminar BA: Nordische Erinnerungskultur
 • Fordypningskurs MA/BA: Humboldt in Skandinavien

Inviterte gjesteforelesere på kursene:

 • Clemens Mayer: Kollektives Gedächtnis Dänemark–Norwegen im Vergleich, 18.6.
 • Odd-Bjørn Fure: Erinnerungspolitik, Dokumentation, Forschung, 4. 6.; Det norske Holocaust 4.6.
 • Nicola Karcher: Nordischer Ring, 10.12.
 • Kerstin Borndholt: Kroppens dannelse, 4.2.
 • Anette Storeide: Sachsenhausen, tidsvitnelitteratur, 2.6. og 12. 6.

3. Veiledning

Oslo: Stig Hosteland (Master, NS-studentene ved Universitetet i Oslo 1933-1945), Henrik Beddari Lien (3090 – Norsk motstandshistorie), Ingrid K (Sammenligning av nazistisk skolepolitikk i Polen, Norge og Frankrike 1939-1945)

Berlin: Semesteroppgaver/modulavslutning Til de fleste kursene skriver en del av studentene semesteroppgaver som kurslærer veileder og evaluerer individuelt. Jeg har veiledet og evaluert ca. 25 slike 15-siders oppgaver.

BA-oppgaver, ca 40 sider: Sandra Vogel (Norsk-britiske relasjoner 1800-tallet), Franka Oswald (Nobels fredspris), Torben Kuhle (Norsk og tysk familiepolitikk i sammenligning), Imke Baasen (Vandringsmotivet hos Hamsun), Anna-Marie Mamar (filmanalyse, Ingmar Bergman), Stefanie Krestschmar (diskursanalyse av danske utviklingshjelp-dokumenter), Stefanie Mnich (Svensk utviklingshjelp, europeiske aktørers evaluering), Inga Kaleck (Fangeregimene i Sachsenhausen og Grini – sammenligning)

Magister: Peggy Frisch (Nordkappturisme i historisk og sosiologisk perspektiv) , Wencke Splisteser (Norsk bunadtradisjon), Nike Heins (Den norske staten og tyskerbarna), Tatjana Knoll (Mote, stil og identitet i det moderne Sverige)

Forskning og publikasjoner 2009-2010 Siden begynnelsen av 2008 har jeg hatt oppgaven med å skrive bind 3 i historien om universitetet i Oslo, 1911-1940. Siden denne skal være ferdig til 200-årsjubileet, og det ikke gikk å få utsatt dette oppdraget de to årene jeg skulle være i Berlin, har dette vært min førsteprioritet som forskningsfelt og skriveprosjekt.

Publikasjoner i 2009-2010:

 • Jakten på Germania. Fra Nordensvermeri til SS-Arkeologi, (Red., med Terje Emberland), eget bidrag: „Å vekke norske akademikeres rasebevissthet. Et politisk-psykologisk eksperiment“, Humanist forlag, Oslo 2009.
 • Gutes Zuhause aber keine Heimat. War and Post-war Experience, Narrative Strategies and Memory of the German Expellees from the Eastern German provinces after 1945, VDM-Verlag, Saarbrücken 2009. (doktorgradsavhandling fra 2001)
 • „Forskningsuniversitetet i historisk perspektiv“, Forskningspolitikk, 2009.
 • „Forskningsuniversitet – virkelighet eller ideal?“, artikkel i: Kunnskapens betingelser. Festskrift til Edgeir Benum, Vidarforlaget, Oslo 2009.
 • „Uniformsbruk og totalitarisme“, i: Personae, nr 4, 2009.
 • „Zwischen Kollaboration, Anpassung und Widerstand bei der Universität zu Oslo während die deutsche Besatzung“, i: Universitätshistorisches Jahrbuch, 13, Berlin 2009.
 • „Har noen en plan?“ Forskningspolitikk nr. 1, 2010
 • „Under Rankes blide åsyn, Reisebrev fra Berlin“, Historikeren, nr. 1, 2010
 • „Operation Weserübung“, i Kathimiri, gresk hovedstadsavis, søndagsbilaget 16.5. 2010
 • „Den moderne original, Humboldt-universitetet feirer 200 år“, kronikk, Aftenposten nov. 2009

Offentlige opptredener

 • Intervju P2, Sånn er livet. Tema: Tyskfagets status og fremtid i norske skole og akademia, mars 2009
 • Tale for dagen i den norske sjømannskirken i Berlin, 17.5.2009
 • Foredraget Women in the Norwegian Resistance, Women's International Club, Oslo 1.3.2010 og Commonwealth Women's Club in Oslo, 9.3.2010
 • Intervju NRK, P2: Radioselskapet. Tema: Biografien om Eva Braun, 25.3.2010
 • Intervju NRK P2: Verdibørsen. Tema: Berlin 1945, russiske soldaters voldtekt av tyske kvinner, 8.5.2010
 • Paneldeltakelse i forbindelse med visning av Max Manus i Berlin, Den norske ambassaden i Berlin, 14.2.2010
 • Forelesning for studenter fra Institutt for statsvitenskap UiO på ekskursjon i Berlin: Tysklandstudentene – et pedagogisk eksperiment, 26.4.2010
 • Forelesning for folkehøgskolerektorer: Den Humboldtske og andre former for dannelse, 10.6.2010

 

4. Henrik-Steffensforelesningene våren 2009

Kulturhistorie og vitenskapshistorie

 • Jorunn Sem Fure: Zwischen Kollaboration, Anpassung und Widerstand. Die Universität zu Oslo während der deutschen Besatzung, 21.4.
 • Anne Kristine Børresen: Praktisk nyttig, videnskabelig nødvendig og ærefuldt for landet, 28.4.
 • Jon Røyne Kyllingstad: Menneskeåndens universalitet. Fredstanken og norsk humanistisk forskning i mellomkrigstida, 5.5.
 • Inger Marie Okkenhaug: „Herren har givet mig et rigt virkefelt.“ Kall, religion og arbeid blant armenerne i Det osmanske riget, 12.5.
 • Mona Levin: Jødisk-norsk Kulturhistorie i 150 år ut fra egen familie 19.5.
 • Robert M Friedman: Making the Aurora Norwegian: The Cultural-politics of the Northern Lights as Icon and Research Specialty, 26.5.
 • Ruth Hemstad: Skandinavisme, skandinavisk samarbeid og den norsk-svenske unionsoppløsningen, 2.6.
 • Guri Hjeltnes: Krig, okkupasjon og kjønn - endrede kjønnsrelasjoner i Norge under tysk okkupasjon, 9.6.
 • Jesper Echardt Larsen: Humaniora i krise – Danmark, Norge, USA og Tyskland, 16.6.
 • Helge Høibraaten: Deutsche Ibsen-Begeisterung: Der Fall Carl Schmitt 23.6.
 • Anders Kjøstvet: Hitler’s Metropolis? The National Socialist Movement in Berlin 1925–1933, 30.6.
 • Astrid Lorentz: Det astronomiske observatoriet som vitenskapelig og kulturell møteplass, 7.7.

 

5. Henrik-Steffensforelesningene oktober 2009- februar 2010

 • Anna-Elisa Tryi: Kvinner og klosterliv i middelalderens Norge, 20.10.
 • Patrick Dinslage, Heide Görz und Tina Margaretha Nilsen: Konzertante Lektion über Edvard Grieg mit zwei Klavieren, 28.10.
 • Erling Sandmo: Sultanen på scenen: Det tyrkiske som motiv i svensk opera på slutten av 1700-tallet, 3.11.
 • Trond Haugen: Hamsuns stil og spørsmålet om fascisme, 10.11.
 • Jorunn Sem Fure: Hamsun og nazismen og Ola B. Johannsen: Teatermonolog fra ”På gjengrodde stier” av Hamsun, 17.11.
 • Pål Veiden: Snille populister i rød-grønt paradis? Om bakgrunnen for stortingsvalget i Norge september 2009, 24.11.
 • Jorunn Sem Fure: Fester Glaube und freie Forschung! Die liberale Universitätstheologie gedrängt zwischen der Orthodoxie der Laienbewegung und säkularisierter Wissenschaft, 1.12.
 • Hanne Marie Johannsen: Gift eller skilt? Samliv og samlivsbrudd i historisk belysning. Norge fra reformasjonen til ca 1800, 8.12.
 • Ståle Dingstad: Hamsun: en norsk statssatyrikus, 15.12.
 • Dagny Stuedal: Kulturwissen im digitalen Alter. Das lernen, Denken und Kommunizieren vom kulturellen Erbe im digitalen Umgebungen, 5.1.
 • Sigrun Slapgard: Sigrid Undset. Diktaren som vart aktivist, 19.1.
 • Vibeke Kieding Banik: Norske jøder og Israel, 26.1.
 • Inga Bostad: Hva er dannelse? Noen elementære livsviktige emner, 2.2.

 

6. Våren 2010

 • Odd Einar Haugen: (avlyst pga Vulkan-aske!) erstattet med Jorun Sem Fure: Abkommandiert zum Studium: Tysklandstudentene: et pedagogisk eksperiment, 20.4.
 • Edvard Hoem:"Die guten Taten retten die Welt". Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910) – Norwegischer Dichter in der europäischen Arena, 27.4.
 • Helle Aarnes: De norske tyskerjentene. Historiene som aldri ble fortalt, 4.5.
 • Helene Uri: Er universitetsansatte verre enn andre?, 11.5.
 • Jorunn Sem Fure: Akademisches Proletariat oder Bildungselite?, 25.5.
 • Knut Helle: Gulating og Gulatingsloven, 1.6.
 • Grethe Frydenlund: En beretning om mot: Om Bernadotteaksjonen 1945, 8.6.
 • Tina Margrete Nilsen og Ingrid Andsnes: Konsert og foredrag: Kvinner og klaver, 16.6.
 • Arve Tellefsen og Tina Margrete Nilsen: Konsert, 23.6.:
  • Johan Svendsen: Romance in G-Dur, Op. 26
  • Edvard Grieg: Klaviersonate in e-Moll, Op. 7, 1. Satz: Allegro moderato
  • Ole Bull: Cantabile doloroso e Rondo giocoso, Et Sæterbesøg
  • Arne Nordheim/Arve Tellefsen: Cadenza (solo Violine)
 • Rasmus Glenthöy: Had og kærlighed mellem brødre - danskere og nordmænd efter 1814. 6.7.

Konferanser og seminarer:

 • 2009: Vertskap for Ph.D-konferansen ”Extreme Rightwing Movements” ved NI, arrangert og initiert av Anders Kjøstvedt og Nicola Karcher, IAKH

 

7. Planer for 2010

 • 2010: Ph.D-konferanse ved Nordeuropa-instituttet, samarbeid med Prof. Jakob Lothe, Ph.D-litteratur, kulturhistorie, 30.9.
 • 2010: Hovedorganisator for historisk symposium om jødisk eksil i Skandinavia og oppføring av teatergjestespill fra Gøteborg Stadsteater til Maxim Gorki teateret, Berlin. Vitenskapshistorie, ”Remembering Miss Meitner” av Robert Marc Friedman. 8.10.-11.10.
 • 2010: Internasjonal konferanse, 3 dager, ved Humboldt-universitetet om nordisk universitetshistorie: ”Elitist Institutions in Egalitarian Societies” 10.11.-12.11.