Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Henrik-Steffens-Vorlesungen im Sommersemester 2017

Vom 1. Oktober 2014 bis zum 30. September 2018 war Frau Prof. Dr. Janke Klok Inhaberin der Henrik-Steffens-Gastprofessur (Antrittsvorlesungen). Studentischer Mitarbeiter im Sommersemester 2017 war Sven Kraus.

 

Di
18.
Apr. 2017

Europeere - Simen Ekern

Simen Ekern

 

er en norsk forfatter og journalist. Han har mottat Brageprisen i 2011 for boka Roma, foredragstittelen er også tittelen til hans siste bok, som ble utgitt i 2015.
Der Vortrag wird auf Norwegisch gehalten.
20170418 hsv

Foredraget vil ta utgangspunkt i boken Europeere, utgitt 2015, - som skildrer de politiske konsekvensene av de mange krisene Europa har gjennomlevd de siste årene.

 

Den vanskelige økonomiske situasjonen har gitt god plass til politiske entreprenører med vidt forskjellige ideologiske prosjekter: I hovedrollene finner vi "patrioter" som vil ta tilbake den makten nasjonalstaten synes å ha mistet i en global verden. Separatister som i stedet drømmer om å bryte ut av nasjonalstaten de tilhører. Euro-utopister, som mener krisen kan være anledningen til å ta det endelige skrittet over til en føderalstat. Nye, kreative populister, som vil kaste eliten ut av sine komfortable kontorer i Brussel og Strasbourg, men også rundt omkring i Europas hovedsteder. Og teknokratene selv, mennene i grå dress som har fått skylden for det meste, men som selv hevder de representerer et godt svar på utfordringene i et samfunn hvor demokratiet er redusert til en skjønnhetskonkurranse der politikere kjemper om å bli likt av velgerne, og horisonten for beslutningene aldri går lenger enn til neste valg.

 

Den andre delen av foredraget vil lene seg på en bok som skal ut til høsten, en videreføring av "Europeere" som konsentrerer seg om det høyrepopulistiske oppsvinget i Europa. Ideen om nasjonal identitet som en tapt verdi, som fortjener å bli understreket mer, har blitt tydeligere de siste årene. Med utgangspunkt i intervjuer med franske Marine Le Pen, italienske Matteo Salvini og tyske Frauke Petry vil det snakkes om hva slags politiske prosjekter de representerer, og i hvor stor grad de vil være i stand til å prege Europa i årene som kommer.

Do
27.
Apr. 2017

Norway and the reformation – Prof. Arne Bugge Amundsen

Prof. Arne Bugge Amundsen

 

er dekan ved Det humanistiske fakultetet ved UiO. Han fullførte Cand. Theol. i 1975 og har siden forsket mye på nordeuropeisk kirke- og kulturhistorie. Han mottok pris for fremragende kulturhistorisk forskning fra Kungliga Gustav Adolfs Akademien, Uppsala i 1993.
Der Vortrag wird auf Norwegisch gehalten.
Norge og Reformasjonen – Prof. Arne Bugge Amundsen

The Lutheran reformation in Norway, formally introduced in 1537, was not prepared either politically or culturally. As a result there was more or less silent opposition against the changes that took place. This opposition lasted for many decades. As late as in the early 17th century some Norwegians had not realized that they belonged to 'a new church'.

 

In 1537, for the first time in the long period of the three-realm-union in Scandinavia, Norway was regarded as a part of Denmark and not as a separate kingdom. To control Norway, the Danish king Christian III was careful not to challenge everyday culture, but politically it was important for him to establish a new church elite in which he could confide. This strategy introduced a long period of cultural and religious negotiation in Norway - between old and new practices, between rural and urban areas, and between elite and commoners.

 

The political, geographical and cultural context of the Norwegian reformation made the impact of the changes quite different from many other North European countries.

Di
2.
Mai 2017

The past, present and future of the University of Iceland – Prof. Jón Atli Benediktsson

Prof. Dr. Jón Atli Benediktsson 

 

is the rector of the University of Iceland (Háskoli Íslands) and Professor for Electrical and Computer Engeneering. He holds a PhD in Electrical Engineering from Purdue University, Indiana, USA. He has been the rector of HÍ since 2015.
Der Vortrag wird auf Englisch gehalten.
20170502 hsv island

The history of the University of Iceland is inextricably linked to the history of the Icelandic nation in the 20 th and 21 st centuries. When the University was established in 1911, Iceland was an impoverished nation of farmers and fishermen and that first year there were only 45 students, including one woman, and a very limited selection of subjects on offer. The foundation of the University of Iceland was an important factor in the Icelanders' struggle for independence, which was achieved in 1944, and the development of the University over the last decades has been simply incredible. 

Today, the University of Iceland is a comprehensive research university with around 13,000 students, including 1,200 international students, and a majority of the student population are women. By educating people to pursue diverse careers and producing internationally renowned scientists and academics, the University of Iceland has played a huge part in the fact that today Iceland is one of the most prosperous nations in the world with strong healthcare and education systems, a healthy democratic tradition and a culture that draws accolades from far beyond the borders of the country.

The population, though, is only around 330,000 and Icelandic speakers would be considered one of the smallest linguistic communities in the world. The digital revolution and rapid technological advances present a huge challenge for the Icelandic language and a great deal of responsibility falls on the University of Iceland, as the most significant centre of learning and research in Icelandic in the world.

Di
16.
Mai 2017

Mestermøte mellom Ibsen og Munch – Bergljot Øyrehagen Geist

Bergljot Ørehagen Geist

 

er ansatt ved Ibsenmuseet i Oslo og utdannet ved Universitetet i Oslo.
Der Vortrag wird auf Norwegisch gehalten.
Edvard Munch, ca. 1889. Henrik Ibsen, 1898 oder früher.

«Når jeg leser Ibsen, leser jeg ham som meg selv» Edvard Munch og Henrik Ibsen er to av de mest betydningsfulle kunstnere Norge har fostret, og de har begge satt dype spor i verdenskunsten. De møttes, men nære venner ble de aldri. Det var en generasjon mellom dem. De vanket begge på Grand cafe, men ikke rundt samme bord. Munch og hans venner satt ofte og så på Ibsen, der han satt alene bak brillene og foran ham en flaske og et drammeglass. Ibsen fulgte med en viss interesse malerens strev for anerkjennelse. Etter å ha blitt vist rundt i den skandaleomsuste utstillingen på Blomqvistkunsthandel i 1895, sa Ibsen til Munch: «Tro mig, det vil gaa Dem som mig, jo flere fiender jo flere venner.» I foredraget MESTERMØTE sidestilles Munchs bilder med Ibsens dramatikk, slik at deres ulike kunstformer kommer i dialog. Munchs motiver er – på samme måte som Ibsens dramaer – «gennemlevet».

Di
30.
Mai 2017

Overheated Identities and the paradoxes of globalisation – Prof. Thomas Hylland Eriksen

Prof. Dr. Thomas Hylland Eriksen

 

har i en årrekke arbeidet med identitetspolitikk, etnisitet, nasjonalisme og globalisering fra et komparativt perspektiv. Han har vært leder av flere forskningsprosjekter og utgitt en rekke bøker.
Der Vortrag wird auf Englisch gehalten.
Thomas Hylland Eriksen.
Foto: Universitetet i Oslo
 
 
The world is overheated: Only since the turn of the millennium, change has accelerated in the world economy, environmental destruction, mobility and urbanisation, to mention a few areas. Rapid change entails uncertainty and risk in many domains, and as a consequence, people will be inclined to ask fundmental questions about who they are and what that entails.

This is why questions of identity remain central for an understanding of society. Whereas this lecture mentions rapid industrialisation, the enforced return of migrants, population growth in boomtowns, touristification of local culture and the transformation of Manchester United into a global brand, the main focus is on the current trend of identity politics in the Western world – Trump, Brexit, Islamism, right-wing populism, authoritarian nationalism. Drawing on his books Overheating: An Anthropology of Accelerated Change and Identities Destabilised, the author shows the significance of ‘alternative facts’ and competing regimes of knowledge for an understanding of the present situation.
Di
13.
Jun. 2017

Norse Revival? Transformation germanischen Heidentums – Prof. Stefanie von Schnurbein, 
Adrian Schneider, Björn Griebel, Sven Kraus

Prof. Dr. Dr. h. c. Stefanie von Schnurbein

 

ist Institutsdirektorin des Nordeuropa-Instituts und habilitierte 1999 in Göttingen. 

 

 
Adrian Schneider, Björn Griebel und Sven Kraus haben gemeinsam mit anderen als Studierende des Nordeuropa-Instituts einen Dokumentarfilm zu kultureller Identität und Synkretismen christilicher und vorchristlicher Symbolik produziert. 
Die Diskussion wird auf Deutsch gehalten.
 
20170613_wanderstudent 20170613_norserevival
 

Ein Buch- und Filmgespräch, moderiert von Dr. Clemens Räthel.

Obs! Diese Veranstaltung findet im Felleshus der Nordischen Botschaften, Rauchstr. 1, Berlin-Tiergarten statt!

Was haben ein Buch über germanisches Neuheidentum und ein Dokumentarfilm über Studierende, die den norwegischen Pilgerweg von Oslo nach Trondheim erwandern miteinander zu tun? Das über 30 Jahre recherchierte, neu erschienene Buch über Transformationen der religiösen Nordenbegeisterung von 1800 bis heute und die Suche nach einem Glauben auf einem modernen Wanderweg sind höchst unterschiedliche Vorhaben.

Und doch haben die professorale Autorin und die studentischen Filmemacher*innen Gemeinsamkeiten in ihren Interessen und schwer beantwortbaren akademischen aber auch persönlichen Fragen entdeckt. Woher rührt die Faszination an den wissenschaftlich kaum haltbaren Rekonstruktionen eines „germanischen Heidentums“? Wann kippt eine solche Suche nach spirituellem Ursprung und religiöser Erneuerung in politisch und ideologisch problematische Nationalismen? Welche Brisanz entwickeln sie in aktuellen gesellschaftlichen Formationen? Welche Verantwortung ergibt sich daraus?

Ein Gespräch über Buch und Film sucht Antworten auf diese und andere Fragen.

Das Buch ist als kostenlose open access Version unter folgendem Link verfügbar:

► Buch-Download

Zu dem Film gibt es einen Blog, der die inhaltliche und organisatorische Arbeit dokumentiert, erreichbar unter: 
►  https://wanderstudent.wordpress.com/

In Zusammenarbeit mit den Nordischen Botschaften und Kulturhus.

 
 

 

 

Di
27.
Jun. 2017

Å skriva for dei som ikkje vil lesa – Terje Torkildsen

Terje Torkildsen

 

er utdannet norsklektor og debuterte i 2008 med boken Marki Marco og har utgitt flere bøker siden. Dessuten er han komiker og skuespiller.
Der Vortrag wird auf Norwegisch gehalten.
 
20170627_ttorkildsen_cover 20170627_ttorkildsen
Har forfattarane eit ansvar for å få nye generasjonar til å lesa? Den norske ungdomsbokforfattaren Terje Torkildsen meiner det. Det er faktisk utganspunktet for heile forfattarskapen hans og, i følgje han sjølv, hovudårsaka til at han har vunne Uprisen, den norske popularitetsprisen for ungdomsbøker, to gonger. Torkildsen meiner at det å gjera unge menneske til lesarar er viktig for å byggja og odla samfunnet.

Alle er einige om at lesing er ein føresetnad for at me skal kunna kommunisera med kvarandre og tileigna oss informasjon. Men Torkildsen hevdar at lesing også gjer oss til rikare og betre menneske. Bøkene hjelper barn og unge til å bli kloke og ansvarlege vaksne. Skjønnlitteraturen, og kanskje særleg romanen, kan gi innsikt i andre menneske sine perspektiv og særpreg på ein måte som ingen andre medium kan.

Skjønnlitteraturen kan også gi ei fellesskapskjensle som strekkjer seg langt utover her og no. Dei som les kjenner seg i slekt med menneske dei aldri har møtt og aldri vil møta, folk frå fjerne himmelstrøk og fjern fortid. Litteraturen fortel noko om kva som er felles for alle menneske, på alle stader og til alle tider. Bøkene fortel oss at me ikkje er åleine.
Di
11.
Jul. 2017

Luther og reformasjonen i Norge –  Aud Tønnessen, Dag Thorkildsen, Hallgeir Elstad

Prof. Dr. theol. Aud Valborg Tønnessen

 

er tilknyttet Det teologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo og har forsket mye på forholdet mellom stat og kirke.
 

 

Prof. Dr. theol. Dag Thorkildsen
er også tilknyttet Det teologiske fakultetet ved UiO og har i sin forskning fokus på kirkens og religionens betydning for nordisk nasjonsbygging på 1800 og 1900-tallet.
 
Prof. Dr. theol. Hallgeir Elstad
er professor ved Det teologiske fakultetet ved UiO. Hans forskningsinteresse retter seg mot nyere norsk kirkehistorie med fokus på 1800 og 1900-tallet.

 

Special Guests: Lena Haselmann (Mezzosopran) und Prof. Dr. Heide Görtz (Klavier)
 
Die Vorträge werden auf Englisch gehalten.
Obs! Diese Veranstaltung findet im Felleshus der Nordischen Botschaften, Rauchstr. 1, Berlin-Tiergarten statt!

Professor Hallgeir Elstad
The Reformation Anniversaries 1817 and 1917 in Norway with emphasis on the University's role.
 
 
Friday 31 October 1817 marked the 300th anniversary of Martin Luther posting his Ninety-Five Theses. That year Norway marked the Reformation anniversary for the first time without being in a union with Denmark. The event was celebrated in all churches throughout the country. The Reformation anniversary also gave the opportunity for the first major celebration at the newly founded University in Christiania (Oslo). On Monday 3 November the University held its feast with lectures and a special written cantata for the occasion.
 
The 400th Reformation anniversary in 1917 took place in the shadow of World War I. Nevertheless, celebrations were held through several days. The University marked the feast in the newly opened 'aula' with the Royal Family present. It also was published several academic books on Luther and the Reformation, which demonstrated a broad scholarly interest in the matter.
 
 
Professor Aud V. Tønnessen
 
The reformation and the poor. 
New politics and changed images of the poor in Germany and Denmark-Norway 1537-1900
 
Martin Luther´s reaction against the practice of indulgences and sacrament of the penance would affect the practice of poor relief. With he dissolution of monasteries the caring for poor and sick had to find new forms. In Lutheran cities a system based on outdoor relief and the collection of money and in-kind developed. Distribution of aid should be based on means-testing. Special attention was given the beggars who were seen as a threat to the stability of the society. The principle of residence became the most important regulation of Lutheran poor relief. Those who did not reside were without rights to aid. In Wittenberg a group of selected men would distribute the means to the worthy poor. This would be a model for the organization of poor relief in the cities of the Lutheran Denmark-Norway after 1537.
 
 
Professor Dag Thorkildsen
 
Lutheranism, Pietism and roots of Scandinavian welfare states
 
Aage B. Sørensen (1941-2001), Professor of Sociology at Harvard University, has argued that the origins of the Scandinavian welfare states are most usefully seen in the small-state absolutism and Lutheran Pietism characterizing 18-century Denmark/Norway. In spite of differences it has been a common characteristic to the Scandinavian Churches that they never competed against the Prince or the state concerning the political power. In the eighteenth century Lutheran Pietism, coming from Germany, became the most important reform movement. In Denmark and Norway it was supported by the monarchy and spread through the clergy. It introduced series of locally based social reforms and made pauperism, education, public health, responsibility for orphans and care of sick and mentally ill people a public responsibility. In the nineteenth century Pietism fusing with religious revivalism, promoted a culture of simplicity and equality. The essence of life was family and daily work. It became a base to improve the living conditions and created an early social mobility. More important, however, was the idea that individual identity was not given, but chosen. Birth and family did not determine the essence of a person. This concept implied individuality, subjectivity, and self-discipline - pre-requisites for liberal democracy. Pietism and revivalism also promoted poor relief and others social reforms, and out of this flourished a Protestant diaconal work which the welfare state could continue to build upon.
 
Rahmenprogramm
 
Der Abend wird von einem musikalischen Rahmenprogramm begleitet. Lena Haselmann und Professor Heide Görtz werden religiöse Romanzen von Edvard Grieg und anderen norwegischen Komponist*innen aufführen.
 

Obs! Diese Veranstaltung findet im Felleshus der Nordischen Botschaften, Rauchstr. 1, Berlin-Tiergarten statt!