Direkt zum InhaltDirekt zur SucheDirekt zur Navigation
▼ Zielgruppen ▼

Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Sommersemester 2005

Tirsdag,
12. April
18.15-19.45
MOS 116

Helge Høibraaten

Einführungsveranstaltung zur Serie der Henrik-Steffens-Vorlesungen

Tirsdag,
19. April
18.15-19.45
MOS 116

Eivind Tjønneland

Den norske kulturradikalismen – med et sideblikk på den danske

Eivind Tjønneland er professor ved Nordisk institutt, Universitetet i Bergen. Han har bl.a. skrevet en kritisk studie i Søren Kierkegaards berømte avhandling ”Om Begrebet Ironi” (Ironie als Symptom), og en bok om Ibsen og moderniteten. Han har lenge interessert seg for den norske kulturradikalismen fra 1930-årene oppover, en bevegelse som bl.a. baserte seg på Freud – og dessuten på Wilhelm Reich, som en tid bodde i Norge. For noen år siden tok han til ordet for en ny kulturradikalisme i Norge, i artikkelen ”Kulturradikalismens fjerde fase” (tidsskriftet Vagant, nr. 4, 1999) – og skapte en debatt som fortsatt pågår. Også i Danmark har det nylig vært tatt til ordet for kulturradikalisme igjen, og Tjønneland vil også kaste et blikk på situasjonen der.

Tirsdag,
26. April
18.15-19.45
MOS 116

Erik Rudeng

Unionsoppløsningen i 1905 sett i et internasjonalt perspektiv

Erik Rudeng er direktør for stiftelsen Fritt Ord, Norges viktigste stiftelse med det formål å verne og styrke ytringsfriheten. Med dette for øye, har stiftelsen i de senere år gått tungt inn med støtte i en rekke sammenhenger, bl. a. i avisen Morgenbladet, noe som har vekket debatt. Tidligere var Rudeng direktør for Norsk Folkemuseum, og hadde da ansvaret for Oslo-utgaven av den store utstillingen om Tyskland og Skandinavia i 1998. Rudeng er historiker av utdannelse, og har skrevet og utgitt flere bøker, bl. a. en biografi om grunnleggeren av Aschehoug forlag William Nygaard, og debattboka Kunnskapsregimer om Rune Slagstads De nasjonale strateger.

Tirsdag 3.5
18.15-19.45
MOS 116

Innføring ad Hareide 10.5 (se nedenfor.)

Helge Høibraaten

Aksel Sandemose og filosofien

Tirsdag,
10. Mai
18.15-19.45
MOS 116

Jorunn Hareide

Diktning som skjebne. Om Aksel Sandemoses forfatterskap

Jorunn Hareide er professor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo. Hun har forsket og skrevet om norske kvinnelige forfattere, om forholdet mellom psykoanalyse og litteratur, og er blant de sentrale forskerne i Aksel Sandemoses forfatterskap, med studier som Høyt på en vinget hest. En studie i drømnmer og syner i Aksel Sandemoses forfatterskap (1976), og Diktning som skjebne. Aksel Sandemose (1999).

Freitag,
13. Mai
10.15-11.45
MOS 116

Roy Andersen

Kaiser Wilhelm und die skandinavische Politik im Jahr der Unionsauflösung

Roy Andersen hat Geschichte studiert und ist seit 1986 in verschiedenen norwegischen Zeitungen als Journalist tätig. Er ist der Verfasser von zwei Romanen und mehreren historischen Untersuchungen. 1998 hat er eine Untersuchung der norwegischen Aufrüstung 1892-1905 im Wechselspiel zwischen technologischer Innovation und militaristischen Idealen publiziert, wobei auch das Verhältnis zu Schweden Thema ist – der Titel ist Opprustning og unionsstrid (Aufrüstung und Unionsstreit.) Vor kurzem gab er die historische Darstellung 1905 - Spillet bak kulissene (1905 – Das Spiel hinter den Kulissen) heraus, zu sehr positiven Rezensionen. Yngvar Ustvedt spricht u.a. von einer meisterlichen Erzählung der Ereignisse und Verhandlungen, die schließlich zur Auflösung der Union zwischen Schweden und Norwegen geführt haben, er attestiert dem Buch sogar Thriller-Qualitäten. Seine Vorlesung am Nordeuropa-Institut wird sich insbesondere mit der Rolle des deutschen Kaisers in der skandinavischen Politik in diesem Jahr befassen.

Der Vortrag wir auf Deutsch gehalten.

Tirsdag,
24. Mai
18.15-19.45
MOS 116

Øystein Sørensen

Hvorfor ikke krig mellom Sverige og Norge i 1905? Trekk ved en løs unions historie

Øystein Sørensen er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Hans forskningsfelt spenner over politiske ideers historie, særlig liberalisme, nasjonalsosialisme og nasjonalisme. Han er norsk prosjektleder i ”Prosjekt 1905” – et svensk-norsk tiltak der historikere fra Sverige og Norge samarbeider om å belyse svensk-norske forhold i anledningen unionsoppløsningen i 1905. Han har bl.a. utgitt Kampen om Norges sjel. Norsk idéhistorie, bind III, 1770-1905, og Jakten på det norske. Perspektiver på utviklingen av en nasjonal identitet på 1800-tallet.

Am Donnerstag, dem 26. Mai 2005, 16.15 – 17.45 Uhr, im Seminarraum MOS 101, Schützenstraße 21, 1. Stock.
Die Vorlesung wird auf Deutsch gehalten. Alle Interessierten sind herzlich willkommen!

Richard Faber

Rettende und vernichtende Kulturkritik

Dr. Richard Faber ist – nach dem Pionier Armin Mohler – einer der umfassendsten Kenner der konservativen Revolution in Deutschland, wobei er insbesondere der Forschung dadurch eine neue Richtung gab, daß er sich speziell den katholischen Aspekten und Repräsentanten dieser Bewegung zuwandte. Er hat eine große Anzahl Bücher geschrieben und herausgegeben, mit Titeln wie Roma Aeterna, Die Verkündigung Vergils und Abendland – ein politischer Kampfbegriff. Er hat die Forschung zu Carl Schmitt beeinflusst, über die Münchener „Kosmiker“ (Ludwig Klages, Stefan George u.a.) und über Franziska zu Reventlow geschrieben, über Hermann Broch und übrigens schon 1970 ein Buch über Novalis: Die Phantasie an der Macht. Er hat sich dabei auch stark für Linksintellektuelle des vergangenen Jahrhunderts interessiert, insbesondere für Walter Benjamin aber auch für Theodor Adorno und Herbert Marcuse, die mit der sogenannten Frankfurter Schule verbunden waren, und auch für Ernst Bloch und Friedrich Heer. Er vergleicht in diesem Vortrag an Hand von verschiedenen Intellektuellen das Verhältnis zwischen der rettenden Kulturkritik aus der Frankfurter Schule und der vernichtenden Kulturkritik der konservativen Revolution.

Tirsdag,
31. Mai
18.15-19.45
MOS 116

Francis Sejersted

Sosialdemokratiets tidsalder.
Sverige og Norge i det 20. århundre.

Francis Sejersted er professor i historie, og nestor blant norske historikere. Han var i mange år leder for den norske Nobel-komitéen som deler ut Nobels Fredspris. I senere år har han ledet arbeidet i den såkalte Ytringsfrihetskommisjonen, og sitter som styreformann i Stiftelsen Fritt Ord. Han har  et omfattende forfatterskap bak seg, med bøker blant annet fra det nittende århundres historie og Høyres historie, fra økonomisk historie, om forholdet mellom demokrati og kapitalisme, om forholdet mellom teknologi og kultur, og om forholdet mellom demokrati og rettsstat. En skjellsettende debatt mellom Sejersted og hans lærer Jens Arup Seip om den såkalte embetsmannssstaten fant sted fra 1970-årene. Til jubileumsdagen for oppløsningen av unionen med Sverige, 7. juni 1905, har han skrevet en studie i tiden etter unionsoppløsningen, som danner rammen for det foredrag han skal holde.

Tirsdag,
07. Juni
18.15-19.45
MOS 101

Helge Høibraaten

Norsk historie fra Napoleonskrigene til i dag: noen tanker etter Rudengs, Sørensens og Sejersteds foredrag.

Tirsdag,
21. Juni
18.15-19.45
MOS E01

Marianne Gullestad

Norske bilder av Afrika

Marianne Gullestad er blant Norges ledende sosialantropologer, og den ledende når det gjelder sosialantropologi om Norge. Hennes bok tidlige bok Kitchen-Table Society fra 1984 er blitt noe av en klassiker. og ble rangert som en av de viktigste 20 bøker de siste 25 år av et britisk sosiologisk tidskrift. Blant hennes mange andre bøker kan nevnes Everyday Life Philosophers: (1996) og Det norske sett med nye øyne (2002.) Etter at den siste boken kom ut, ble Gullestad involvert i en debatt med Shabana Rehman om Norge og det multikulturelle samfunnet som vakte sterke følelser, men har vært svært betydningsfull. For tiden arbeider hun med en bok om bilder tatt av norske misjonærer over lang tid i Kamerun, bl. a. med henblikk på å se hva disse bildene forteller oss om Norge. Forholdet til debatten om orientalisme er relevant i denne forbindelse. Dette gjelder også det Terje Tvedt i en annen sammenheng (norsk bistandspolitikk) har kalt det norske godhetsregimet.

Tirsdag,
28. Juni
18.15-19.45
MOS 116

Erling Fossen

Urbanisme –  i Annerledeslandet Norge?

Da Norge ble selvstendig i 1905, hadde landet ingen egentlig hovedstad. Det frie Norge har i stor grad vært de regionale motkulturenes land, der regionene har utøvet sterk innflytelse på nasjonal politikk via Stortinget i Oslo. Erling Fossen foreslo en gang –  som provokasjon - å taue Oslo ned til Biscaya-bukten, for å la byen slippe det nasjonale åket som hovedstadsfunksjonen utgjør, slik at den friere kunne utvikle sin urbane kultur. Det ble ikke nødvendig. Faktum er at Oslo nå har et større innslag av innvandrere enn de fleste europeiske storbyer. Oslo er også i økende grad blitt byen for kreative initiativer. Fossen har i mange år arrangert bardebatter i Oslo, og slik bidratt til en ny debattkultur. Han grunnla for noen år siden Oslo Byforum, et nettverk for ideutveksling omkring byutvikling, og har også vært med på å få i gang byfora i andre byer. Blant hans bøker er EcstaCity og Antinatur. Han er blant Norges mest kjente yngre offentlige skikkelser.

Dienstag
5. Juli
18.15-19.45
MOS 101
Helge Høibraaten

Der Roman En Flyktning krysser sitt spor (Ein Flüchtling kreuzt seine Spur) von Aksel Sandemose. 

Høibraaten wird den in Skandinavien so einflussreichen Roman (urspr. hrsg. 1933) kurz vorstellen, um ihn danach zu diskutieren im Lichte von zwei  neueren Deutungen: die kritische Biographie des Sohnes Jørgen Sandemose über seinen Vater  und sein Werk ( Flyktningen , 1994),  die u.a. das berühmte sogenannte "Jante-Gesetz"(Zweites Gebot: "Du sollst nicht glauben, dass du ebenso viel  bist als Wir") gegen die Jante-Kritik seines Vaters  klassentheoretisch verteidigt;  und zweitens  die Deutung mittels Freud-Schriften zur Ursprungsgesellschaft von  Stephanie von Schnurbein in ihrer Abhandlung Krisen der Männlichkeit  (2001.) Der Vortrag wird auf deutsch gehalten gegen Ende eines Seminars über den Roman, der in norwegischer Sprache stattfindet, weil der Vortrag auch für die parallel-laufende, deutschsprachig gehaltene Vorlesung über "Kulturradikalismus und konservativer Revolution"relevant  ist. Der Vortragende wird sich bemühen, auch für diejenigen, die den Roman nicht kennen, verständlich zu sprechen.

Tirsdag,
12. Juli
18.15-19.45
MOS 116

Monika Zagar

Imagining the Indians - Knut Hamsun and Primitivism .

Monika Zagar teaches Norwegian Language and Literature, Modernism and Scandinavian women writers at The University of Minnesota. Her main publications include "Imagining the Red-Skinned Other: Hamsun´s article: "Fra en indianerleir" (1885), Edda , 2001; "Knut Hamsun´s Black Man or Lament for Paternalist Society: A Reading of Hamsun´s Play Livet i Vold through Fra det moderne Amerikas Aandsliv ", Edda , 1997; and a book (published in the Wiener Studien zur Skandinavistik) and a paper on Dag Solstad´s journey from modernism to politics in 1960s and the 1970s.

linie

Alle Interessierten sind herzlich willkommen!

 
Henrik-Steffens Vorlesungen Archiv Henrik-Steffens-Vorlesungen