Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Henrik-Steffens-Vorlesungen Sommersemester 2011

Vom 1. April 2011 bis zum 30. September 2014 war Herr Prof. Dr. Kjetil Jakobsen Inhaber der Henrik-Steffens-Gastprofessur. Studentische Mitarbeiterin war Katharina Bock.

 

Di
12.
Apr. 2011

Befolkningspolitikk og rasehygiene i Norge før første verdenskrig

Espen Søbye
 
Forfatter

Johan Scharffenberg (1869-1965) var et stykke enormt energi på vitenskapens og fremskrittets vegne i Norge: Utadvendt og uredd inntil det plagsomme; informert og forskende på de forskjelligste ting, ikke minst i medisinalhistorie, med klart blikk på mulig nytte i samtiden; pådriver for universitetsreform mot tyranniske medisinprofessorer, han ville gi studentene stemmerett ved tilsettelser; grunnleggende viktig for avholdsbevegelsen, men samtidig talsmann for seksuell toleranse; asylbestyrer, fengselslege, aktiv i rettspsykiatri; flammende antinazist men også tilhenger av rasehygiene. Søbye vil først forklare hva han mener med en arkivstudie og deretter framstille den rasehygieniske tankegangen som festet seg hos en del psykiatere i Scharffenbergs generasjon. Først og fremst gjennom en presentasjon av Scharffenbergs gode venn Ragnar Vogt som ble utnevnt til landets første professorat i psykiatri i 1914. Søbye vil gjennom arkivfunn vise hvordan psykiatriske sykehus ble tatt i bruk for rasehygieniske formål i strid med gjeldende sinnssykelov. Espen Søbye er aktuell i Tyskland med "Kathe - Deportiert aus Norwegen" og i Norge med sin store biografi om legen og samfunnsmennesket Johan Scharffenberg, en av de mest omtalte norske bøkene høsten 2010.

Di
19.
Apr. 2011

”Kunst i utenrikstjenesten”

Kathrine Lund
 
Seniorrådgiver utenriksdepartmentet

Kunsthistoriker Kathrine Lund har siden 2001 hatt ansvar for det norske utenriksdepartementets kunstsamling og utsmykking av utenriksstasjonene. Hun vil fortelle om hvordan prinsippene for utsmykking og innredning av representasjonsrommene har endret seg de siste hundre årene og gjøre rede for hva som i dag er departementets strategi når det gjelder kunstinnkjøp og utsmykking. Hun vil også presentere kunsten på utvalgte ambassader, og enkelte av de seneste innrednings- og utsmykkingsprosjektene. Som kunsthistoriker har Lund særlig arbeidet med 1930-tallets politiske kunst. Siste publikasjon ”Kulturfront med nyanser. Omkring en tegning av Kaj Fjell”, Kunst og Kultur nr. 1 2010.

Di
26.
Apr. 2011

"Nasjonalbiblioteket. Nasjonens hukommelse?"

Eivind Røssaak
 
Research librarian, Norwegian National Library

Det norske nasjonalbiblioteket sikter mot å bli det første nasjonalbiblioteket i verden til å digitalisere hele kulturarven og tilby den online. Røssaak vil presentere institusjonens strategi for å utnytte ny teknologi til å bevare og aktualisere fortidig materiale og for å gjøre nåtida tilgjengelig i framtida. Digitaliseringa av det kollektive minnet reiser imidlertid en rekke problemer av estetisk, teknologisk, juridisk og politisk art. Røssaak vil drøfte noen av disse. Eivind Røssaak har redigert eller skrevet mange bøker og artikler om filmhistorie, arkivteori, nymedier, postmoderne filosofi og litteratur. Bøker:

- Between Stillness and Motion: Film, Photography, Algorithms (forthcoming)

- The Archive in Motion: New Conceptions of the Archive in Contemporary

- Thought and New Media Practices, 2010

- The Still/ Moving Image: Cinema and the Arts, 2010

- Selviakttakelse: En tendens i kunst og litteratur, 2006

- Sic. Ved litteraturens grenser, 2001

- Det postmoderne og de intellektuelle, 1998

- Nyeste artikkel: “Celluloid City: Diary of an Encounter” (Millennium Film Journal 52/2009-2010)

Di
3.
Mai 2011

“Mellom kunst og underholdning. Lars von Triers Antichrist (2009)”

Christian Refsum
 
Førsteamanuensis UiO

Refsum vil drøfte hvordan Antichrist utvikler en ny estetikk mellom underholdningsfilm og kunstfilm som gir et unikt bidrag til utviklingen av europeisk film. I regissøren Lars von Triers filmografi representerer filmen en vending vekk fra en spillbasert estetikk og mot en gjenoppdagelse av bildet. Ved å kombinere impulser fra plotbasert amerikansk horrorfilm, symbolisme i tradisjonen etter Andrej Tarkovskij og grotesk verfremdungsestetikk utprøves bildets potensial i forhold til tekst, fortelling og analyse. Christian Refsum (f. 1962) er førsteamanuensis i litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo og skjønnlitterær forfatter. Hans siste skjønnlitterære bok Løftet (roman) utkom i 2010. Han har også publisert en rekke bøker og artikler om litteratur og film. Blant annet Lyrikkens liv. Innføring i diktlesning (2003/2010), medforfatter, Christian Janss) og Kyssing og Slåssing. Fire kapitler om film (2004, medforfatter, Eivind Røssaak).

Di
10.
Mai 2011

"Henrik Ibsens vorgreifende Deutung eines charismatischen Totalitarismus in 'Kaiser und Galiläer'."

Helge Høibraaten
 
Professor, NTNU

Henrik Ibsens Doppeldrama aus dem Jahre 1873, von ihm selbst sein Hauptwerk genannt, handelt vom Leben des Kaisers Julian, der nach Konstantin versucht hat, die vorchristliche politisch-religiöse Ordnung des römischen Reiches zu restituieren, ohne das Christentum einfach zu desavouiren. Die Entstehung und das Scheitern seines Versuches ist der Gegenstand des Dramas, dabei wird eine Lehre vom dritten Reich von Julian und seinem Mentor Maximos entwickelt, die schließlich als eine Art totalitär-charismatischer Konzeption vorgestellt wird, aber gerade dadurch den Untergang von Julian besiegelt. Helge Høibraaten wird diese Konzeption und diesen dramatischen Vorgang beschreiben, wobei es deutlich ist, dass Ibsen sich gar nicht mit einem solchen Totalitarismus identifiziert. Dennoch hat er in einer Rede gesagt, er glaube an eine Entwicklung jenseits des alten Heidentums und des Christentums in Richtung eines dritten Reiches. Wie reimt sich dies zusammen? Høibraatens Vortrag basiert auf seinem Beitrag in Richard Faber/Helge Høibraaten (Hrsg.): Henrik Ibsens "Kaiser und Galiäer". Quellen-Interpretationen-Rezeptionen (Würzburg 2011) – ein Buch, das nicht zuletzt die nicht unbedeutende, aber wenig bekannte Wirkungsgeschichte des Dramas in Deutschland behandelt. Das Buch wird später in diesem Semester in einer Veranstaltung im Felleshus der Nordischen Botschaften vorgestellt.

Di
24.
Mai 2011

”Die Fabrik, ein biopolitisches Dispositiv? Die Geschichte der Industrie im Lichte Foucaults”

Knut Ove Eliassen
 
Professor, NTNU

Die Geschichte der Industrie ist nicht nur eine Geschichte der Produktion und der Waren, es ist auch die Geschichte über Körper und die Produktion von Körpern. Im Vortrag wird es um die Frage gehen, ob und in welchem Maße Foucaults Begriff des Dispositivs (also der systematischen Anordnung des Verhältnisses zwischen Begriffen, Lebewesen und Dingen zur Erfüllung bestimmter Zwecke) verwendet werden kann, um ein neues Verständnis für die Geschichte der Industriegesellschaft zu bekommen, aber auch für die Änderungsprozesse, die scheinbar wirksam werden mit dem Eintritt in das, was gerne als ‘postindustrielle Gesellschaft‘ beschrieben wird. Eliassen wird Beispiele seiner Arbeit über die Kulturgeschichte der Fabrik in Norwegen und Deutschland geben. Knut Ove Eliassen ist Professor an der Technisch-Naturwissenschaftlichen Universität Norwegens in Trondheim. Er ist Spezialist für Medien- und Technologiephilosophie und für die Literatur und Philosophie der Aufklärung. Er ist auch tätig als Übersetzer französischer und deutscher Gegenwartsphilosophie, u.a. von Michel Foucault, Gilles Deleuze und Friedrich Kittler.

Di
31.
Mai 2011

Vibeke Tandberg intervjuet av Kjetil Jakobsen

Vibeke Tandberg
 
Künstlerin

Tandberg er en av Norges mest repekterte samtidskunstnere. Hun ble berømt på 1990-tallet for fotomontasjoner som utforsker kvinnelighet, drøm og identitet i mediesamfunnet. Tandberg er sin egen modell uten at kunsten blir selvopptatt av den grunn. Verkene er konseptuelle. Slik Marcel Duchamp også gjorde, bruker hun ofte humor som virkemiddel. De seinere årene har Tandberg i økende grad arbeidet med tekst. Ord og bokstaver løses ut av meningssammenhengen og formes til maleri, papirarbeid og film. En inspirasjonskilde er Samuel Beckett; de formale mulighetene og begrensningene med tekst som materiale, den kunstneriske kompromissløsheten, reduksjonen av subjektet ofte til kun tale. Jakobsen og Tandberg vil diskutere klipp fra det omfattende kunstnerskapet. Kanskje vil man også få oppleve smakebiter fra det nye arbeidet Mumbles. Det kommer i bokform i september og lanseres da på galleri Klosterfelde i Berlin.

Di
7.
Jun 2011

”Sosiale medier og urbane spill.”

Ragnhild Tronstad
 
Postdoktor, Universitetet i Oslo

Vår omgang med mediene er i økende grad blitt sosial. Mange av oss kringkaster daglig vår gjøren og laden til fjerne og nære venner på Facebook, og også hva vi tenker om ting. Hvor vi befinner oss kan registreres og videreformidles til venner og bekjente via lokasjonsbaserte sosiale nettverk som Gowalla, Foursquare og Facebook places. I formidlingsrusen er det lett å overse de betenkelige sidene ved en slik utvikling, som at all informasjonen som registreres potensielt sett representerer en gullgruve for kommersielle krefter og andre som ønsker å manipulere oss. Men heldigvis finnes det også andre interesser involvert i denne utviklingen, som subversivt og lekende snur de samme mediene mot kommersialismen og fremmer andre former for verdier. I foredraget sitt vil Tronstad diskutere flere slike eksempler, hentet fra blant annet Oslo, Trondheim og Berlin.

Ragnhild Tronstad er ansatt på Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo, hvor hun er del av det NFR-finansierte forskningsprosjektet YOUrban: Social Media and Performativity in Urban Environments (http://yourban.no/). Hun har doktograd i medievitenskap fra Universitetet i Oslo, og er særlig interessert i krysningspunktene mellom nye medier, interaktiv kunst, estetikk, spill og performance.

Di
14.
Jun. 2011

“Da Norge mistet dyden”.

Jan Erik Ebbestad Hansen
 
Professor, UiO

Ebbestad Hansen presenterer sin bok (Unipub 2011) om kampen mellom verdikonservative og kulturradikalere i 1950-tallets Norge. I historiske fremstillinger av kulturkampene i Norge på 1900-tallet legges hovedvekten vanligvis på de store kampene i mellomkrigstiden mellom kulturradikalerne og kristenfolket om naturalisme, freudianisme, og politisk radikalisme. Ebbestad Hansens utgangspunkt er at den store debatten om kjønnsmoralen i Norge kom på 1950-tallet, at dette var tiåret da tradisjonell kristen moral møtte de største utfordringene under 1900-tallet. Kinsey-rapporten sendte sjokkbølger også gjennom det norske samfunnet samtidig som flere sentrale psykiatere med bakgrunn i en radikalisert freudianisme publiserte sine hovedverk der de utviklet en seksualisert naturalisme. Og det var da man fikk det store oppgjøret om den populærkulturelle ”sex and crime” litteraturen. I 1957 kom så det store oppgjøret mellom kristenfolket og de liberale, kulturradikale kreftene i debatten om Agnar Mykles Roman Sangen om den røde rubin. Dette var ikke bare en debatt om ytringsfriheten i litteraturen, men like mye en livssynskamp mellom forsvarerne av kristen religion og metafysikk på den ene siden, og dem som kjempet for en ny naturalistisk fundert moral på den andre siden. Forelesningen vil være en idéhistorisk fremstilling av kulturkampen i 1950-tallets Norge med fokus på debatten om Sangen om den røde rubin.

Jan Erik Ebbestad Hansen er professor i idéhistorie ved Universitetet i Oslo. Han ble Dr. philos i 1979 på en avhandling om Jacob Böhme. Som idehistoriker har han arbeidet med mystikk som intellektuell tradisjon og dessuten med norsk idéhistorie. Han har gitt ut bøker om Odd Nerdrums malerkunst og om Stein Mehrens poesi.

Di
28.
Jun. 2011

”Haakon Lie 1905-2009”

Hans Olav Lahlum
 
Forfatter og historiker

Haakon Lies glødende engasjement, skarpe intelligens og kraftige temperament gjorde ham populær blant meningsfeller og fryktet blant motstandere. Han ble født i 1905, og sto på barrikadene i de tre store konfliktene som formet nasjonen i det forrige århundret: mellomkrigstidens klassekamp, arbeidet for et fritt land under den annen verdenskrig og kampen mot kommunismen under Den kalde krigen. Biografien om hans 103 år lange liv er derfor også en enestående beretning om Norges historie. Lahlum vil fortelle historien om Haakon Lie og Norge fra 1905 til 2009, men legger her ekstra vekt på å få frem internasjonale temaer inkludert 2. Verdenskrig. Hans Olav Lahlum er historiker, forfatter og sjakkspiller. Han ga i 2009 ut biografien “Haakon Lie. Historien, mytene og mennesket”. Kriminalromanen Menneskefluene ble en bestseller i 2010.

Do
30.
Jun. 2011

”Präsentation und Diskussion von ›Ibsens 'Kaiser und Galiläer'. Quellen - Interpretationen - Rezeptionen‹”

Helge Høibraaten
 
Philosoph, NTNU, ehemaliger Henrik-Steffens-Professor

Donnerstag 30.6., um 18 Uhr c.t., im

Felleshus der nordischen Botschaften Berlin,

Rauchstr. 1, 10787 Berlin ­Tiergarten.

Im März 2011 erschien Ibsens "Kaiser und Galiläer". Quellen – Interpretationen – Rezeptionen bei Königshausen & Neumann in Würzburg. Herausgeber und Mitautoren sind Richard Faber, Kultursoziologe und Professor an der Freien Universität Berlin, und der Philosoph Helge Høibraaten, ehemaliger Inhaber der norwegischen Henrik‐Steffens-Professur am Nordeuropainstitut der Humboldt-Universität zu Berlin

Nach einer kurzen Übersicht über das Doppeldrama gibt es zunächst Beiträge von:

Professor Heiko Uecker. Bis 2004 Professor für Nordische Philologie der Universität Bonn. Publikationen zur Geschichte der altnordischen Literatur, zur skandinavischen Poetikgeschichte, zu Knut Hamsun – und auch zu Ibsens „Julian“ (in: Tango del Norte. Festschrift für Walter Baumgartner, 2006); und Professor Hubert Cancik. Bis 2003 Professor für Klassische Philologie und Geschichte der antiken Religionen an der Universität in Tübingen, Mitherausgeber von Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike (1996–2003) und Handbuch religionswissenschaftlicher Grundbegriffe (1988–1998), viele Publikationen zum Verhältnis von „antik“ und „modern“, u.a. bei Nietzsche.

Die Präsentation und Diskussion des Buches ist eine Gemeinschaftsveranstaltung der norwegischen Botschaft und der Henrik‐Steffens‐Professur unter der Leitung von Professor Helge Høibraaten.

Di
5.
Jul. 2011

”Skandinavien 1910 in Farbe. Bilder aus Albert Kahns Weltarchiv.”

Kjetil Jakobsen
 
Ideenhistoriker, Henrik-Steffens-Professor

Am 16. Juni wurde im Norsk Folkemuseum in Oslo eine Ausstellung über die erste große Dokumentation von Skandinavien in Farbfotografien eröffnet. Durchgeführt wurde dieses Projekt 1910 für Albert Kahns Archives de la Planète in Paris. In der Ausstellung sieht sich das Publikum einem vergangenen Jahrhundert gegenüber – vermittelt durch 100 Jahre alte Autochromplatten, der allerersten Technik für fotografische Abbildungen in Farbe. Dies ist zugleich die Geschichte der großen Vision des Idealisten und Investors Albert Kahn, die Erinnerung an die Vielfältigkeit des menschlichen Lebens im Archiv zu bewahren. Das Planetarchiv wird heute vom Musée Albert-Kahn in Boulogne-Billancourt bei Paris verwaltet. Es ist eine Zeitkapsel in Form von 72 000 Farbbildern und 183 000 Meter Filmmaterial aus 60 Ländern. Die Bilder aus Norwegen und Schweden wurden in der Gründungsphase dieses außergewöhnlichen Archivs aufgenommen und werden im Folkemuseum erstmals im Zusammenhang gezeigt.

Zusammen mit Trond Bjorli (Konservator am Norsk Folkemuseum) ist Kjetil Jakobsen Kurator der Ausstellung. Gemeinsam haben sie auch den Katalog Norge i Farger 1910 herausgegeben.

Di
12.
Jul. 2011

”Gibt es Europa? Über das Schreiben von Reiseberichten im Zeitalter der Globalisierung.”

Nils Rune Langeland
 
Førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger

Nils Rune Langeland präsentiert sein neues Buch ”Europa. Ein Kreuzzug” (Europa. Ei krossferd, Aschehoug, 2011). Der Historiker und Flaneur Nils Rune Langeland fragt: ”Gibt es Europa?” und findet es in der Begegnung mit britischen Pub- und Berliner Kneipenbesuchern, Interrailtouristen, EU-Bürokraten, griechischen Strandgigolos und lettischen Frauen auf der Suche nach westlicher Liebe. Er reist von den Orkneyinseln über Paris und spanische Stierkampfarenen nach Jalta, Jerusalem und Istanbul. In scharfzüngigen, spirituellen und höchst subjektiven Essays skizziert er die utopischen und visionären Träume eines ganzen Kontinents, und wir ahnen, dass dieses Europa einer ungewissen, mulitkulturellen Zukunft entgegen geht: ”Mehr und mehr begreife ich, dass Europa sich eigentlich in einem mentalen Extremzustand befindet.”

Nils Rune Langeland ist u.a. Autor von ”Siste ord. Høgsterett i norsk historie 1814-1905" (2005). Langeland ist ein profilierter Essayist und bekannt für seine Reiseschilderungen aus Norwegen und nun auch aus Europa.