Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Dag-Hammarskjöld-Vorlesung Sten Berglund
VG 52 210 Mi 18–20 DOR 24, 3.134  

In dieser Vorlesungsreihe werden Sten Berglund sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Schweden unterschiedlichste Inhalte präsentieren (in Deutsch, Schwedisch oder Englisch). Die Themen und Termine der einzelnen Veranstaltungen werden auf der Homepage des Nordeuropa-Instituts rechtzeitig angekündigt:

http://www2.hu-berlin.de/skan/aktuelles/aktuelles_html

Borders of Europe Sten Berglund
VL 53 211 Mo 18–20 DOR 24, 3.134  

Europe is in a process of rapid change. In 2004, the European Union expanded from 15 to 25 member countries, including eight of the new democracies in Central and Eastern Europe. In 2007, Bulgaria and Romania followed suit, and three candidate countries, including Turkey, are already waiting for clearance. This raises a number of questions. There is the issue of the external borders of the EU. Where does Europe end? There is the related issue of internal divisions or boundaries. Is there a European society? Is the common European cultural heritage still visible in the midst of the increasing cultural diversity within the EU, and even more importantly, does the notion of a common European cultural heritage make sense to Europeans? And finally there is the issue of deepening integration and its prospects in an ever expanding union. There is finally the question of deepening European integration.

Stat, nation, integration i Östersjöregionen Sten Berglund
HS 52 212 Di 16–18 DOR 24, 3.135  

Staterna i Östersjöregionen binds samman av att de alla ligger vid kusten av Öster-sjön, men utgör i övrigt en heterogen grupp länder. Här finns gamla nationalstater som Sverige och Danmark och unga nationalstater Estland, Lettland och Litauen, som har frigjort sig från en angränsande stormakt två gånger sedan första världskriget. Här finns nya och gamla demokratier; länder med stark respektive svag ekonomi och en betydande kulturell mångfald. Regionen erbjuder åtskilliga exem-pel på integration dikterad av en segrande stormakt. Så konsoliderades i allmänhet de gamla nationalstaterna. De nordiska länderna har en lång tradition av samarbete, som är långt äldre än EU. Här kommer emellertid tyngdpunkten att läggas på Östersjöregionen såsom den gestaltar sig efter de senaste utvidgningarna av såväl EU som NATO.

Leistungsnachweis: Aktive Teilnahme, Referat und schriftliche Hausarbeit.

WS 07/08 Magister Lehrangebot für Magisterstudierende im SS 2008
WS 07/08 Übersicht Lehrveranstaltungen SS 2008