Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Einführung in die schwedische und nordische Politikwissenschaft Sten Berglund
UE 52 210 Mo 14–16 DOR 24, 3.135  

Die schwedische Politikwissenschaft hat ihre organisatorischen Wurzeln in dem von Johan Skytte an der Universität zu Uppsala im Jahre 1622 gegründeten Lehrstuhl für Regierung und Rhetorik und hat damit ohne Konkurrenz die längste Geschichte der Disziplin nicht nur im Ostseeraum, sondern auch in Europa. Politikwissenschaft im heutigen Sinne des Begriffs gibt es aber in Schweden erst seit den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. Ziel der Übung ist es, die Studierenden in die schwedische/nordische Politikwissenschaft einzuführen und mit deren Entwicklungstendenzen und Leitfiguren wie z. B. Herbert Tingsten (Schweden), Stein Rokkan (Norwegen) und Jan Magnus Jansson (Finnland) vertraut zu machen.

Demokratins problem Sten Berglund
HS 52 211 Mo 18–20 DOR 24, 3.135  

Seminariet behandlar grundläggande, fundamentala spörsmål i aktuell svensk debatt. Vad som uppfattas som grundläggande är i viss mening upp till den enskilda. Här görs ett medvetet försök att enbart belysa sådana spörsmål, som har uppenbar relevans för hur svensk demokrati fungerar i praktiken eller eventuellt utgör ett direkt hot mot demokratin. Hit hör allehanda frågor av konstitutionell karaktär såsom monarkins vara eller icke vara, olika former för medborgarinflytande (direkt versus indirekt demokrati) och valsystemets utformning (proportionella val kontra pluralitetsval). Hit hör även den sedan andra världskriget ständigt återkommande frågan om demokratins förhållningssätt till sina fiender, förbud eller avvaktande tolerans. På senare tid har debatten kommit att rätt långt kretsa kring ett par spörsmål av kvasi-konstitutionell karaktär: neutralitetspolitiken, välfärdsstaten och, sist men inte minst, Sveriges förhållande till EU.

Leistungsnachweis: Aktive Teilnahme, Referat und Hausarbeit.

WS 07/08 Magister Lehrangebot für Magisterstudierende im WS 2007/08
WS 07/08 Übersicht Lehrveranstaltungen WS 2007/08