Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Anka Ryall: 2.6.2015

  • Wann 02.06.2015 von 20:00 bis 22:00
  • Wo DOR 24, Raum 3.134
  • iCal

Vortrag

 

ni-t.png

 

Anka Ryall

Professorin für geisteswissenschaftliche Geschlechterforschung an der Universität Tromsø- Norwegens arktische Universität, Leiterin des internationalen Forschungsprojekts "Arctic Modernities"

Polare kvinner. Kjønn og institusjonsbygging i moderne norsk ishavshistorie.

Norsk ishavshistorie er en historie om menn – polarhelter, ishavsskippere, forskere, gruvepionerer, fangstmenn, isbjørnjegere. Mannsdominansen fortsatte gjennom hele det forrige århundret da polarvirksomheten ble institusjonalisert gjennom etableringen av Norges Svalbard- og Ishavsundersøkelser (NSIU) – fra 1948 Norsk polarinstitutt. At også noen kvinner deltok, dokumenteres i det såkalte biografiarkivet på Norsk polarinstitutt i Tromsø, der det oppbevares materiale om over 1.300 mennesker involvert i ulike former for polarvirksomhet utover på 1900-tallet. Men av dem er bare vel 2% kvinner. Hvem var de? Hvordan bidro de? I hvilken grad har de påvirket utviklingen? Og hva skjer hvis man ikke bare fremhever kvinnene individuelt, men bruker dem for å stille spørsmål ved den kjønnsordningen og de holdningene til kjønn som har preget – og fremdeles preger – ishavshistorien?