Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Annika Olsson: 13.4.2015

  • Was Dag-Hammarskjöld-Vorlesung
  • Wann 13.04.2015 von 20:00 bis 22:00
  • Wo DOR 24, Raum 3.134 (Georg Brandes)
  • iCal

Vortrag

 

ni-t.png

Annika Olsson
Annika Olsson ist Dozentin und Lektorin am Institut für Gender Studies an der Universität Stockholm.

"Fiktion gör mig spyfärdig” – Reflektioner kring Zlatan, Knausgård och konsten att berätta sig själv

En återkommande fråga kring litterära texter på 2000-talet är om texten läsaren möter har självbiografisk grund, är baserad på fakta eller är fiktion. Vissa forskare talar om en självbiografisk vändning inom berättandet och menar att den jagcentrerade litteraturen har förnyat litteraturen allra mest under de senare åren. Helt klart är att utnyttjandet och iscensättandet av det egna jaget fått en allt betydelsefullare position under perioden, inte minst genom de sociala mediernas genomslag. Föredraget tar avstamp i två omskrivna och bästsäljande självbiografier: Jag är Zlatan Ibrahimović (2011) och Karl Ove Knausgårds Min kamp (2009–2011) och resonerar kring vilken betydelse kön, ras, klass har för våra möjligheter att berätta oss själva.

Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.