Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Thomas Götselius: 12.5.2015

  • Was Dag-Hammarskjöld-Vorlesung
  • Wann 12.05.2015 von 20:00 bis 22:00
  • Wo DOR 24, Raum 3.134 (Georg Brandes)
  • iCal

Vortrag

 

ni-t.png

 

Thomas GötseliusThomas Götselius ist Dozent für Literaturwissenschaft an der Universität Stockholm.

Att övervaka sig själv. Emanuel Swedenborg och disciplinens smärre tekniska hjälpmedel

”Vårt samhälle är inte skådespelets samhälle utan övervakningens”. Så sammanfattade Michel Foucault sin analys av en av den tidigmoderna epokens största uppfinningar: den disciplinära maktformen. En viktig poäng i Övervakning och straffär emellertid att det inte bara är i det yttre vi kontrolleras. Tvärtom byggs den övervakande mekanismen in i individerna genom att den aktualiseras i själva framställningen av subjektet. Den disciplinära makten är produktiv: med hjälp av ”smärre tekniska hjälpmedel” (anteckningar, register, protokoll etc.) producerar den inte bara en verklighet utan också den individualitet som den utger sig för att dokumentera. I min föreläsning vill jag pröva detta antagande visavi en tidigmodern självframställning. Det rör sig om den svenske naturalhistorikern Emanuel Swedenborgs så kallade drömbok. Under åren 1743–44 antecknar Swedenborg andliga syner och nattliga hemsökelser i en journal. I stället för att diskutera journalen som religiös krisskrift vill jag resa frågan huruvida inte den misstänksamma blick som Swedenborg i den riktar mot sitt eget inre kan förstås som ett utslag av en disciplinär logik. Swedenborg använder sig av disciplinens smärre tekniska hjälpmedel (journalformen, det flitiga antecknandet, den oförställda dokumentationen…), men vänder dem emot sig själv, med följden att det egna självet tycks framträda som en produkt av en ständigt pågående examination.

Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten