Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Kolloquium Schwedische Kulturwissenschaft heute – Jahresbericht 2000

Im Sommersemester 2000 wurde im Rahmen der schwedischen Stiftungsprofessur von Thorsten Nybom eine Vortragsreihe veranstaltet, die Einblicke in aktuelle schwedische und nordeuropäische Entwicklungen in der Kulturwissenschaft bot.

  • Mats Hellström (Berlin): Sverige och Europa - Från medeltid till EU (27. April)
  • Göran B. Nilsson (Linköping): Liberal politik och den svensk-norska unionen (5. Mai)
  • Rolf Torstendahl (Uppsala): Statsteorier och vetenskapsteori i svensk historieforskningen 1900-2000 (12. Mai)
  • Anders Björnsson (Stockholm): Kris och systemskifte inom svenska massmedia (19. Mai)
  • Francis Sejersted (Oslo): Nobels fredspris - en delikat balansgång (30. Mai)
  • Gunnar Broberg (Lund): Det svenska 1930-talet som historiskt problem och moraliskt dilemma (9. Juni)
  • Klas Åmark (Stockholm): Den skandinaviska arbetarrörelsen som forskningsobjekt och historia (29. Juni)
  • Birgitta Holm (Uppsala): Kvinnor i svensk litteratur (7. Juli)