Direkt zum InhaltDirekt zur SucheDirekt zur Navigation
▼ Zielgruppen ▼

Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Kolloquium Schwedische Kulturwissenschaft heute

 
 
 

Im Sommersemester 2000 wurde im Rahmen der schwedischen Stiftungsprofessur von Thorsten Nybom eine Vortragsreihe veranstaltet, die Einblicke in aktuelle schwedische und nordeuropäische Entwicklungen in der Kulturwissenschaft bot.

  • Mats Hellström (Berlin): Sverige och Europa - Från medeltid till EU (27. April)
  • Göran B. Nilsson (Linköping): Liberal politik och den svensk-norska unionen (5. Mai)
  • Rolf Torstendahl (Uppsala): Statsteorier och vetenskapsteori i svensk historieforskningen 1900-2000 (12. Mai)
  • Anders Björnsson (Stockholm): Kris och systemskifte inom svenska massmedia (19. Mai)
  • Francis Sejersted (Oslo): Nobels fredspris - en delikat balansgång (30. Mai)
  • Gunnar Broberg (Lund): Det svenska 1930-talet som historiskt problem och moraliskt dilemma (9. Juni)
  • Klas Åmark (Stockholm): Den skandinaviska arbetarrörelsen som forskningsobjekt och historia (29. Juni)
  • Birgitta Holm (Uppsala): Kvinnor i svensk litteratur (7. Juli)