Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Dag-Hammarskjöld-Vorlesungen Sommersemester 2017

Von 1. Oktober 2014  bis 30. Septemper 2017 war Herr Prof. Otto Fischer Inhaber der Dag-Hammarskjöld-Gastprofessur. Studentische Mitarbeiterin im SoSe 2017 war Therese Korritter.

 

Di
25.
Apr. 2017

Situation Sverige: Samtidskonst och kultur i rörelse
– Tiina Rosenberg

Tiina Rosenberg
är en finländsk-svensk teatervetare, genusvetare och professor. Hon blev 2005 uppmärksammad som styrelsemedlem i det då nybildade Feministiskt initiativ. Rosenberg var rektor för Konstuniversitetet i Helsingfors från 1 januari 2013 till 1 juni 2015.
Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.
20170425 dhv

Glöm August Strindberg och Ingmar Bergman och öppna dina sinnen för den dynamiska skandinaviska samtidskulturen i allmänhet och den svenska i synnerhet. Det senaste årets stora snackis och publikframgång är den norska teveserien SKAM som handlar om samtidsungdomar i Norge och som blivit en av de mest populära teveserier i Skandinavien.

Samtidskulturen i Sverige har under 2017 hunnit presentera ett tiotal nya romaner, utställningar, filmer och pjäser av upphovskvinnor/män som härrör sig från minoritets-Sverige varav Amanda Kernells Sameblod, Manual Conchas ”Den enda vägen Rojda Sekersöz ”Dröm vidare” är några aktuella exempel.

Några av förra årets mest uppmärksammade uppsättningar ”Svenska hijabis” av America Vera Zavala på Dramaten och Malin Hellkvist-Selléns ”Missionären” tar upp frågor om religiös synlighet i Stockholm och kristen queerhet i ett historiskt Västerbotten. Detta och mycket mer ska diskuteras i föreläsningen.

 

Di
9.
Mai 2017

Tal och skrift i Kungliga poliskammaren under Gustav III – Annie Matsson

Annie Matsson
är forskare vid Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet och disputerade 2010 på avhandlingen "Komediant och riksförrädare".
Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.
20170509 dhv

År 1776 grundades Kungliga poliskammaren i Stockholm - en ny institution som skulle ansvara för ordningens upprätthållande i huvudstaden. Förebilden var polismyndigheten i Paris, som kanske var mest känd för sitt omfattande nätverk av spioner med uppdrag att övervaka och dokumentera invånarnas handlingar och åsikter.

Det fanns dock stora skillnader mellan Paris och Stockholm, vad gällde invånarantal och statsskick och inte minst i form av den svenska offentlighetsprincipen från 1766.  Föreläsningen kommer att behandla en del av skillnaderna och likheterna mellan polisen i de två huvudstäderna samt förhållandet mellan tal och skrift i det dagliga arbetet med dokumentation i poliskammaren.

 

Di
23.
Mai 2017

Visionären Josef Frank. Mannen mellan Österrike och Sverige – Dr. Matthias Langheiter-Tutschek

Dr. Matthias Langheiter-Tutschek
lehrt an der Volkshochschule in Celle.
Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.
20170523 dhv

Vid sidan av Estrid Ericsson gäller ju Josef Frank som stamfader till det svenska exklusiva märket „Svenskt tenn“. Men vad är det som utgör bakgrunden hos mannen bredvid Estrid? Det är dels en gripande historia om exil och om det vakuum i vilket Frank befann sig när han som jude kommit till sitt nya hemland Sverige, dels en bit av den österrikiska arkitektur- och designhistorien som innefattar åren dessförinnan.

Resan börjar i Baden bei Wien, en liten kurort söder om imperiets huvudstad, där Frank föddes i storborgerliga kretsar. Den passerar sedan igenom funkis för att till sist hamna vid „akzidentism“, som Frank själv brukade kalla sin inredningsstil. Den har påverka generationer - inte minst inom skandinavisk design - och har också visat sig i populära uttrycksformer såsom senast i IKEA:s „Stockholm“-serie.

 

Di
06.
Jun. 2017

Den svenska hetslagsstiftningen – Mirey Gorgis

Mirey Gorgis är Doktorand i retorik vid BEEGS och Uppsala universitet med ett forskningsprojekt om språkligt våld.
Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.
20170606 dhv

Att vissa saker inte får yttras i svensk offentlighet är ett återkommande påstående. Detta är naturligtvis sant och har sin förutsättningar i de inskränkningar i yttrande- och tryckfriheten som genomfördes efter Andra världskrigets slut. Likväl tjänar detta påstående oftare till att möjliggöra ett visst slags tal, snarare än att markera var gränsen för det talbara går.

Under föreläsningen kommer därför lagarbetet bakom den svenska hetslagsstiftningen, den så kallade lagen om hets mot folkgrupp, att presenteras. Hur omfattande är dessa inskränkningar? På vad sätt motiveras hetslagsstiftningen mellan åren 1942-48? Vem är lagen ägnad att skydda respektive disciplinera? Och på vilket sätt skiljer sig detta förättsligande av yttranden från tidigare försök att reglera det offentliga samtalet i svensk historia?

 

Di
13.
Jun. 2017

Norse Revival? Transformation germanischen Heidentums –
Stefanie von Schnurbein,
Adrian Schneider, Björn Griebel, Sven Kraus

Prof. Dr. Dr. h. c. Stefanie von Schnurbein
ist Institutsdirektorin des Nordeuropa-Instituts und habilitierte 1999 in Göttingen.
 
Adrian Schneider, Björn Griebel und Sven Kraus
haben gemeinsam mit anderen als Studierende des Nordeuropa-Instituts einen Dokumentarfilm zu kultureller Identität und Synkretismen christilicher und vorchristlicher Symbolik produziert.
Die Diskussion wird auf Deutsch geführt.
20170613 hsv

Ein Buch- und Filmgespräch, moderiert von Dr. Clemens Räthel und Ina Juckel.

Obs! Diese Veranstaltung findet im Felleshus der Nordischen Botschaften, Rauchstr. 1, Berlin-Tiergarten statt!

Was haben ein Buch über germanisches Neuheidentum und ein Dokumentarfilm über Studierende, die den norwegischen Pilgerweg von Oslo nach Trondheim erwandern miteinander zu tun? Das über 30 Jahre recherchierte, neu erschienene Buch über Transformationen der religiösen Nordenbegeisterung von 1800 bis heute und die Suche nach einem Glauben auf einem modernen Wanderweg sind höchst unterschiedliche Vorhaben.

Und doch haben die professorale Autorin und die studentischen Filmemacher*innen Gemeinsamkeiten in ihren Interessen und schwer beantwortbaren akademischen aber auch persönlichen Fragen entdeckt. Woher rührt die Faszination an den wissenschaftlich kaum haltbaren Rekonstruktionen eines „germanischen Heidentums“? Wann kippt eine solche Suche nach spirituellem Ursprung und religiöser Erneuerung in politisch und ideologisch problematische Nationalismen? Welche Brisanz entwickeln sie in aktuellen gesellschaftlichen Formationen? Welche Verantwortung ergibt sich daraus?

Ein Gespräch über Buch und Film sucht Antworten auf diese und andere Fragen.

In Zusammenarbeit mit den Nordischen Botschaften und Kulturhus.

 

Di
20.
Jun. 2017

Humor and surprise: modes of criticality in Swedish Contemporary Art – Malin Hedlin Hayden

Malin Hedlin Hayden
is Professor in Art History at Stockholm university.
Der Vortrag wird auf Englisch gehalten.
20170620 dhv

The lecture will focus on particular strategies of criticality employed in artistic practices. Criticality is a rather dominant trajectory of Western contemporary art, and which partly stems from not only new technologies, but from artistic practices that aim beyond both the market and the contemplative, autonomous artwork.

In a context of art production that questions, investigates, and problematizes socio-cultural aspects (like for example gender, labor, and power) interventions and relational aesthetics have been key to rethinking what, when, and where art is hence also the status of the beholder. By spotlighting humor and surprise as both modes and effects, with examples from the Swedish art context, we may (re-)consider the relational impact of criticality.

 

Di
04.
Jul. 2017

Migrationens kontraster. Arbetsmarknadsrelationer och tyska migranter i svensk beklädnadsindustri under 1950-talet – Johan Svanberg

Johan Svanberg

är docent vid Historiska institutionen på Stockholms universitet.

Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.
20170704 dhv

Docent Johan Svanberg från Historiska institutionen vid Stockholms universitet föreläser om hur efterkrigstidens migrationer från Tyskland till Sverige tog form, direkt påverkade av arbetsmarknadsrelationer på internationell, nationell och lokal nivå. I fokus står den så kallade Schleswig-Holstein-aktionen 1950–1951, varigenom drygt 800 tyska ungdomar kom till Sverige för att yrkesutbildas och arbeta. Majoriteten var kvinnor och de anställdes företrädesvis i konfektions- och textilfabriker. En stor andel av de unga kvinnorna hörde också till de miljontals tyskar som tidigare hade flytt eller fördrivits från sina hem i Central- och Östeuropa i samband med andra världskrigets slut.

Föredraget ger inblickar i agerandet hos såväl tyska och svenska myndigheter, som arbetsgivare och fackliga organisationer i Sverige. Vilken betydelse hade migrationerna för arbetsdelningen på den svenska arbetsmarknaden, ifråga om kön, etnicitet, ålder och klass? Hur påverkade migranternas ankomst de allmänna arbetsvillkoren och samvaron i arbetslivet?

 

Di
18.
Jul. 2017

En ung svenska i Expressionismens Berlin – Margareta Alin

Margareta Alin
jobbar med ett manus just nu och förberedar parallelt enstaka utställningar. Senast i Göteborgs Domkyrka om konstnären Violet Tengbers uppenbarelser.
Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.
20170728 dhv

Nell Roslund från Landskrona blir Herwarth Waldens främsta vapendragare inom Sturmrörelsen i Berlin 1910-26. Tillsammans lanserar de år- hundradets mest betydande konstnärer inom expressionismen. De ger ut tidskriften Der Sturm, startar förlag och scen. De bygger upp en betydande konstsamling. Med sin andre make kvinnoläkaren Hans Heimann samlar Nell Walden etnografica. 1933 räddar hon samlingarna till Schweiz. Heimann arresteras. Under tiden emigrerar Herwarth Walden till Ryssland. Där fängslas också han.

Nell Walden arbetar för att odödliggöra Der Sturm. Hon skriver böcker, ställer ut, donerar till museer och arkiv. Under 70-talet hämtar Margareta Alin hem flera donationer från Schweiz samt intervjuar henne.
Nu – ett halvt sekel senare djupdyker hon i Nell Waldens berättelse.