Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Dag-Hammarskjöld-Vorlesungen Wintersemester 2016/17

Von 1. Oktober 2014  bis 30. Septemper 2017 war Herr Prof. Otto Fischer Inhaber der Dag-Hammarskjöld-Gastprofessur. Studentische Mitarbeiterin im SoSe 2017 war Therese Korritter.

 

Di
18.
Okt. 2016

Förtrollande nationer: varumarknad, folktro och nationalism i skandinavisk skönlitteratur 1830–1850 – Anna Bohlin und Caroline Haux

Anna Bohlin forscht am Institut für Gender Studies und Caroline Haux am Institut für Kultur und Ästhetik an der Universität Stockholm.
Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.
foertrollande_nationer.jpg

Hyllningar till nationen i 1800-talslitteraturen ger intryck av att åkalla vår egen tids nationsbegrepp, men riktar sig i själva verket till något för oss främmande. Skapandet av gemensam kultur, historia och språk – konstruktioner som dagens nationalistiska partier åberopar för att legitimera politiska anspråk – fyllde delvis andra funktioner i det tidiga 1800-talets multikulturella och flerspråkiga ståndssamhällen. Skandinavismen som bärande idé och nationens roll i en kristen utvecklingstanke är andra grundläggande aspekter som skiljer den tidens nationstanke från vår. Syftet med projektet är att bidra till arbetet med att bryta upp vår tids nationalism inifrån nationalismens egen historia i skönlitteraturen – en viktig form för hur nationalism spreds och väckte känslor.

Di
1.
Nov. 2016

Att vara ingen: Om Jantelagens subjekt – Anders Johansson

Anders Johansson ist Dozent am Institut für Kultur- und Medienwissenschaften an der Universität Umeå.
 
Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.
janteloven.png

”Du skall inte tro att du är något”, så lyder Jantelagens första bud. Det skulle kunna översättas till det enklare ”Du är ingen”. Att inte vara någon är ingen ovanlig erfarenhet idag – vi befinner oss i ett ekonomiskt system som konstant producerar överflödiga, rättslösa, otillåtna människor. Men intigheten, möjligheten att vara ingen, är inte bara en förbannelse, utan också, som redan Odysseus förstod, en frihet. Föreläsningen kommer att spåra dialektiken mellan Jantelag och individualism, underordning och frihet, subjektivitet och intighet, via Eva Illouz, Louis Althusser, Emily Dickinson, Peter Sloterdijk m fl. Är det bättre att vara någon än att vara ingen?

Di
15.
Nov. 2016

Genusperspektiv på 1800-talslitteratur – Anna Cavallin

Anna Cavallin ist Doktorandin am Institut für Ethnologie, Religionsgeschichte und Geschlechterstudien an der Universität Stockholm.
Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.
20161118-dhv.png

Med fokus på svensk 1800-talslitteratur, tecknas här en överblick över frågeställningar som aktualiserades i Sverige rörande kön, identitet, röst, estetiskt värde, författarnamn och representation. Ett antal nedslag i den svenska litteraturen under seklet får tjäna som belysande exempel på frågor och problem som var aktuella i samhället - och därmed i litteraturen.

 
Di
29.
Nov. 2016

Perception and doxa — on the discovery and construction of Cave Art – Mats Rosengren

Mats Rosengren ist Philosoph, Übersetzer und Professor für Rhetorik an der Universität Uppsala.
Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.
altamira.png

Im Grenzgebiet zwischen Frankreich und Spanien wurden Ende des 19. Jahrhunderts prähistorische Wandbemalungen und -ritzungen entdeckt, die jedoch anfänglich von der damaligen Wissenschaft weder wahrgenommen noch anerkannt wurden.

Der Vortrag untersucht einige der epistemischen Fragestellungen, die das reichhaltige und stark diskutierte Material aufgeworfen hat. Durch die Beleuchtung der historisch-wissenschaftlichen Umstände und der epistemisch-perzeptorischen Probleme im Zuge der Entdeckung der Höhlen Altamira und Niaux caves, wird im Vortrag die Funktionsweise der Cave Art Studies nachgezeichnet und versucht zu erklären, was es zum Sehen eigentlich bedarf.

In northern Spain and southern France prehistoric mural paintings and engravings were discovered in the late 19th century - but initially they were not really seen, nor accepted by the scientific community of the time. My talk inquires into some of the epistemic questions that this rich and much debated material has given rise to. Focusing on the historical and scientific circumstances and on the epistemic and perceptual problems surrounding the discovery of primarily the Altamira and the Niaux caves, the talk traces the outline of the doxa of cave art studies and also tries to explain what it takes to see something.

 
Di
13.
Dez. 2016

Spotify and Digital Methods – Pelle Snickars

Pelle Snickars ist Professor für Medien- und Kommunikationswissenschaft mit Spezialisierung auf digitale Geisteswissenschaft an der Universität Umeå.
 
Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.
spotify_dhv.png

The lecture will present some initial findings from an ongoing research project that deals with various experiments, interventions and the reverse engineering of Spotify’s algorithms, aggregation procedures, and recommendation strategies. The key idea of this research project is to ‘follow music files’—rather than the people making, using, collecting or listening to them—on their distributive journey through the Spotify streaming ecosystem.

 
Di
10.
Jan. 2017

Omänskliga historier: undersökningar av tid och temporalitet i ny svensk litteratur – Jesper Olsson

Jesper Olsson forscht am Institut für Kultur und Kommunikation an der Universität Linköping.
Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.
20170110 dhv

I det sena 1900-talet lyfte en rad teoretiker och tänkare (Foucault, Jameson, m.fl.) fram rumsligheten som karakteristisk för ett "postmodernt" tillstånd. Under 2000-talets första decennier har frågor om tid fått en lika framskjuten position inom litteratur, konst och teori. Inte minst handlar det om tider och temporaliteter som överskrider en snävare mänsklig erfarenhet, till exempel de hypersnabba processer som reglerar digital teknologi eller de utdragna och sammansatta tider som formar miljö, klimat och natur. I bägge fallen rör det sig om processer med akuta och avgörande effekter på liv och samhälle, vilka också är svåra att omfatta, förstå och bemöta. Denna föreläsning vill närma sig en sådan tidsproblematik genom en läsning av ett antal verk ur samtida svensk litteratur – prosa och poesi av Ida Börjel, Lars Jakobson, Lotta Lotass och andra. Avsikten är inte så mycket att urskilja en trend eller tendens, även om en sådan kanske föreligger, som att peka på olika estetiska bearbetningar av tiden som ett existentiellt, politiskt och kunskapsmässigt problem, som något på en gång radikalt främmande och helt bestämmande för tillvaron.

 
Di
24.
Jan. 2017

Arbetaren i nazistisk propaganda - Jimmy Vulovic

Jimmy Vulovic ist Lektor für Literaturwissenschaft an der Universität Göteborg.
Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.
20170124_dhv.png

När Sveriges nationalsocialistiska arbetarparti, de så kallade Lindholmarna, bildades i början av 1933, skedde det med tyska nationalsocialistiska partiet som en tydlig förebild. Partiledaren Sven Olov Lindholm ledde då en fraktion ut ur Svenska nationalsocialistiska partiet, de så kallade Furugårdarna, som anklagades för att vara ett parti präglat av alltför borgerliga värderingar. Den svängning i proletär riktning som Lindholmarna ville åstadkomma blev omgående mycket tydlig i stora delar av partipropagandan. Här tecknas en bild av det nya partiets propagandastrategier. Med exempel från partipressen, dokument samt Adolf Hitlers "Mein Kampf" belyser Jimmy Vulovic hur Sveriges nationalsocialistiska arbetarparti gick tillväga för att söka politiskt stöd för nazismen bland svenska arbetare, samt deras barn och ungdomar.

 
Di
7.
Feb. 2017

Svenskt 1700-tal i globalhistoriskt perspektiv - Marie-Christine Skuncke

Marie-Christine Skuncke ist emeritierte Professorin für Literaturwissenschaft an der Universität Uppsala.
Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.
20170207 dhv

1700-talets svenska rike var en liten spelare på den globala arenan men gjorde ändå avtryck, inte minst genom Linnélärjungarnas resor till Afrika, Asien samt Nord- och Sydamerika. Länge rådde bilden av Sverige som ett oskyldigt land utanför den europeiska kolonialismen. Dagens forskning visar på en mer komplex bild, där kolonialism och slavhandel ofta togs för givna av svenska aktörer, men där det också förekom engagerat motstånd.