Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Henrik-Steffens Vorlesungen im Wintersemester 2004/05

Vom 1. Oktober 2004 bis zum 30. März 2009 war Herr Prof. Dr. Helge Høibraaten Inhaber der Henrik-Steffens-Gastprofessur. Studentische Mitarbeiterin war Marit Bergner.

 

Dette semesteret behandles to temaer:
(1) Aktuelle norske biografier og diskusjonene omkring dem. I år har det kommet ut en rekke større og viktige biografier som har vakt diskusjon, blant dem Knut Olav Åmås’ biografi om Olav H Hauge, Jørgen Sandemoses biografi om sin far Aksel Sandemose, og dessuten Bodil Stenseths studie omkring Edvard Munch og familien hans. Alle tre forfattere kommer til Nordeuropa-institut i løpet av høstsmesteret, Stenseth allerede 26.10. Tirsdag 19.10 gis – i tillegg til en liten oversikt over semesterets program som helhet – en innføring i visse sider ved problematikken bak Stenseths bok.
(2) "Makt- og demokratiutredningen 1998-2003". Den regjeringsoppnevnte undersøkelsen, som avga sin sluttrapport i 2003, har gjennom mer enn 30 bokpublikasjoner kastet lys over sider ved norsk samfunnsutvikling (noen titler/stikkord: Globalisering, Den fragmenterte stat, Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge, Kapitalistisk demokrati?, Kjønnsrettferdighet, Menn i mellom, Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt ("det nasjonale godhetsregime"), Likhet under press). Undersøkelsen fikk konkurranse fra Makt- og globaliseringsutredndingen (Norge - en kritikk. Begrepsmakt i Europadebatten, Gud i norsk politikk, Militærmakt eller folkeforsvar).
Til forelesningen vil noen av hovedforskerne i utredningene bli invitert, og utvalgte publikasjoner bli brukt som inntak til viktigere debatter i de senere års Norge.

 

Di
26.
Okt. 2004

Die Familie hinter Edvard Munch – ein Pakt im Zeitalter der „Degeneration“?

Bodil Stenseth
 
Foto

Über ihr Buch Pakten. Munch – en familiehistorie, 2004. Bodil Stenseth er historiker, med mentalitetshistorie som spesialfelt. „Krankheit, Wahnsinn und Tod sind die schwarzen Engel, die Wacht standen an meiner Wiege und mir durch das Leben gefolgt sind“, schrieb Edvard Munch einmal. In ihrem gerade erschienenen Buch Pakten. Munch – en familiehistorie (Der Pakt. Munch – eine Familiengeschichte) erzählt Bodil Stenseth die Geschichte der Familie, in der Munch aufwuchs. Er war der Auffassung, dass sowohl Tuberkulose wie Gemütskrankheiten, die seine Familie so hart trafen, ererbt waren. In ihrem mitreißend geschriebenen, aber auch analytisch klaren Buch vertritt Stenseth die These, dass es zwischen den Mitgliedern der Familie einen „Pakt“ gab – ein unausgesprochenes Einverständnis darüber, dass man keine Nachkommen bekommen durfte. Der Einzige in Munchs Generation, der gleichwohl heiratete und ein Kind bekam, der Bruder Andreas, starb als junger Mann, bevor das Kind geboren wurde. Das Buch hat sogleich nach seinem Erschei-nen zu einer Kontroverse geführt. Bodil Stenseth ist Historikerin und Schriftstellerin, mit Mentalitätsgeschichte als Spezialgebiet. Sie hat viele Bücher geschrieben, unter anderem über den ersten Soziologen Norwegens, Eilert Sundt, der im neunzehnten Jahrhundert wirkte; über den sogenannten Lysaker-Kreis, eine nationsbildende Elite in Norwegen; über den weltberühmten Schlittschuh- und Filmstar Sonia Henie und über Birgit Prestøe, eine der wichtigsten Modelle Munchs.

 
Di
9.
Nov. 2004

Biografi og metode

Jørgen Sandemose

Universität Oslo
Foto

I anledning av hans bok Flyktningen. Aksel Sandemose – en biografi (2004)

Aksel Sandemose var en av Skandinavias viktigste forfattere i det tyvende århundre, med romaner som En flyktning krysser sitt spor, Det svundne er en drøm, og Varulven. Hans Jantelov i tid bud ("1. Du skal ikke tro at du er noe"), loven for hvordan byen "Jante holder Jante nede", har fått mytisk status. Sandemose var en intellektuell forfatter, blant annet preget av Freud og Adler. Jørgen Sandemose, som arbeider ved Institutt for filosofi, Universitetet i Oslo, har tidligere ugitt bøker om Ricardo, Marx, og Sraffa, og om Stat, religion, økonomi. I år ga han ut en omfattende, både intellektuelt og personlig svært nærgående biografi om sin far, som nå er gjenstand for sterk meningsutveksling.

 
Di
16.
Nov. 2004

Makt og demokrati

Prof. Øyvind Østerud

Professor ved Institutt for statsvitenskap. Universitet i Oslo
Foto

Østerud var leder av Makt- og demokrati-utredningen 1998–2003, som den norske regjering tok initiativet til og finansierte.

Literatur

Aufsatz - Helge Høibraaten: KOMMUNIKATIVE UND SANKTIONSGESTÜTZTE MACHT BEI JÜRGEN HABERMAS [html] [PDF]

Aufsatz - Helge Høibraaten: Demokrati, makt og kommunikasjon [html] [PDF]

 
Di
23.
Nov. 2004

En kritikk av de demokrati-teoretiske forutsetningene i Makten og demokratiet.

Prof. Helge Høibraaten
 

(Maktutredningens sluttrapport.)

 
Di
1.
Dez. 2004

Innføring i Knut Olav Åmås' biografi om lyrikeren Olav H. Hange.

Prof. Helge Høibraaten
 

 

 
Di
14.
Dez. 2004

Om biografiens egenart - i lys av Stenseths, Samdemoses og Åmås' biografier, og i lys av Toril Mois berømte biografi om Simone de Beavoir.

Prof. Helge Høibraaten
 

 

 
Do
7.
Dez. 2004

Biografien – ein mogleg kjernesjanger i humanistisk vitskap?

Knut Olav Åmås
 
Foto

I anledning av hans biografi om Olav H. Hauge med tittelen Mitt liv var draum, 2004. Åmås er redaktør av tidsskriftet Samtiden og her utgitten rekke bøker, blant annet om Wittgenstein.

 
Di
4.
Jan. 2005

Terje Tvedts Buch "Utenrikshjelp, utenrikspolitikk og makt"

Prof. Helge Høibraaten
 
 
Di
11.
Jan. 2005

Norsk historie fra Napoleonskrigene til i dag: noen tanker etter Rudengs, Sørensens og Sejersteds foredrag.

Helge Høibraaten

Heinrik-Steffens-Gastprofessor am Nordeuropa-Institut Berlin

Antrittsvorlesung: Der Norden und der Süden - ein Thema mit Variationen OBS! Die Vorlesung findet im Felleshus der Nordischen Botschaften, Rauchstr. 1 10787 Berlin, um 18:30Uhr, statt.

 
Di
18.
Jan. 2005

"Makt-og demokratiutredningen 1998-2003" i sammenlignende perspektiv

Prof. Fredrik Engelstad

Engelstad var medlem i maktutredningens styringsgruppe, direktør ved Institutt for samfunsforskning, Oslo. Har skrevet flere bøke, også om litterære temaer.
Foto

Foredraget vil sammenligne de resultater om Norge og Danmark som de to landenes forskjellige maktutredninger er kommet frem til. - Engelstad var medlem av Makturedningens ledende forskergruppe, og stod som (med)forfatter og (med)redaktør for en god del av dens bøker. Han har også skrevet en rekke andre temaer, deriblant om litterære (Ibsen, Bjørnson, Holberg.)

PowerPoint Presentation

 
Di
25.
Jan. 2005

Utenrikshjelp, utenrikspolitikk og makt - ut fra hans bok med samme tittel, utgitt innen rammen av Makt- og demokratiutredningen i 2003.

Terje Tvedt
 
Foto

Terje Tvedt er forskningsdirektoren ved Senter for Utviklingsstudier, Universitetet i Bergen, og professor i geografi samme sted. Han ha utgitt en rekke bøker hvor han blant annet kritiserer det norske utviklingshjelpregimet, blant annet det norske selvbilde som "humanitær stormakt", og dessuten en stor studie av The Riven Nile in the Age of the British, Political Ecology and the Quest for Economic Power, 2004

 
Di
1.
Feb. 2005

 

Helge Høibraaten
 

Helge Høibraaten gibt einen Überblick über den Ansatz von Hernes und die Kritik an diesem (siehe Hege Skjeie und Mari Teigen, Menn imellom, Oslo 2003: Gyldendal, und Cathrine Holst (Hrsg.): Kjønnsrettferdighet, Oslo 2002 Gyldendal.) MOS 101

 
Di
8.
Feb. 2005

Staatsfeminismus und der frauenfreundliche Staat – ein persönlicher Rückblick.

Helga Hernes
 

Helga Hernes, die in Deutschland geboren wurde, in den USA studierte und seit den sechziger Jahren in Norwegen in vielen Positionen gearbeitet hat – u.a. an der Universität Bergen, am Institut für Sozialforschung Oslo, als Staatsministerin im norwegischen Außenministerium und als norwegische Botschafterin in Österreich, in der Schweiz und im Vatikan – hat seit den achtziger Jahren grundlegende und einflussreiche Arbeiten zum Verhältnis von Feminismus und dem skandinavischen Wohlfahrtsstaat publiziert, Arbeiten, auf die in der norwegischen Macht- und Demokratie-Untersuchung 1998-2003 verschiedentlich und z.T. kritisch Bezug genommen wird (durch Hege Skjeie, Mari Teigen und Cathrine Holst.) Dabei war sich Hernes über den provokanten Status klar, den die Idee eines staatsfeministischen Ansatzes haben würde: ”Most feminists would deny that states can be non-repressive and non-violent, and thus be friendly to women…I wish to make the claim here that Nordic democracies embody a state form that makes it possible to transform them into women friendly societies.“

(Hernes: Welfare State and Women Power. Essays in State Feminism, 1987.)

Sie unterstreicht denn auch den Zusammenhang von Integration „von oben“ einerseits (die gewissermaßen symbolisch zum Ausdruck kam in der berühmten „Frauenregierung” von Gro Harlem Brundtland aus dem Jahr 1986), und Mobilisierung „von unten“ andererseits.

Die Vorlesung wird auf Deutsch gehalten. Alle Interessierten sind herzlich willkommen!