Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Henrik-Steffens-Vorlesungen im Wintersemester 2007/08

Vom 1. Oktober 2004 bis zum 30. März 2009 war Herr Prof. Dr. Helge Høibraaten Inhaber der Henrik-Steffens-Gastprofessur. Studentische Mitarbeiterin war Katharina Bock.

 

Sa
6.
Okt. 2007

Zweifel 2007 – Anerkjennelse Kjønnsrettferdighet

Førsteamanuensis Cathrine Holst

Zentrum für Wissenschaftstheorie, Universität Bergen

Im Rahmen der Veranstaltung Zweifel 2007 – Anerkjennelse Kjønnsrettferdighet

 

Anmeldung und Information unter: https://www.tvil.no

Mo + Di
15. - 16.
Okt. 2007

DER NORDEN UND DIE ZUKUNFT DER EUROPÄISCHEN UNION/ NORTHERN EUROPE AND THE FUTURE OF THE EU

Monday, 15th October 2007

12.00-12.30 Registration

12.30-13.00 Opening Bernd Henningsen, Berlin Helge Høibraaten; Berlin

13.00-14.00 Integration History from a Northern Perspective Thorsten Borring Olesen, Aarhus Commentator: Sten Berglund, Berlin

14.00-14.30 Coffee break

14.30-15.30 Nordic Anti-Federalism Carsten Schymik, Berlin Commentator: Tor Bjørklund, Oslo

15.30-16.30 EEA – A model for future EU candidates? Ulf Sverdrup, Oslo Commentator: Eckart D. Stratenschulte, Berlin

16.30-17.00 Coffee break

17.00-18.00 Nordic regional action in a fused Europe Magnus Lindh, Karlstad National Adaptation and Fusion in the Nordic States Lee Miles, Liverpool/Karlstad

18.00-19.00 The United Parliaments of Europe and other Form Proposals for the EU Gerd Grözinger, Flensburg Commentator: Inger Johanne Sand, Oslo/Copenhagen

19.00 End of day one

 

Tuesday, 16th October 2007

9.30- 10.00 Registration

10.00-11.00 Sovereignty, constitution-making and the EU Andrew Arato, New York/Frankfurt a.M. Commentator: Hauke Brunkhorst, Flensburg

11.00-12.00 Beyond Intergovernmentalism Erik Oddvar Eriksen, Oslo Commentator: Ulrich K. Preuss, Berlin

12.00-13.00 Lunch break

13.00-14.00 The role of national sovereignty and the future of the EU Øyvind Østerud, Oslo Commentator: Alexandra Kemmerer, Würzburg

14.00-15.00 Wie kann man die Europäische Union juristisch denken? Überlegungen zu einer Bundeslehre Christoph Schönberger, Konstanz Commentator: Jürgen Bast, Heidelberg

15.00.-15.30 Coffee break

15.30-16.30 Unbezähmbare Öffentlichkeit in der Europäischen Union? Hauke Brunkhorst, Flensburg Commentator: Helge Høibraaten, Berlin

16.30 End of Conference

 

* * *

 

17.00 Forum Constitutionis Europae Jonas Gahr Støre Foreign Minister of Norway

Programm im PDF-Format

Di
23.
Okt. 2007

Monumentkultur in Norwegen im Lichte der deutsch-norwegischen Vergangenheit

Dr. Helge Jordheim

Germanistik, Universität Oslo

Seit dem 18. Jahrhundert sind die wichtigsten intellektuellen und künstlerischen Impulse zur Konstruktion einer norwegischen Nationalidentität aus Deutschland gekommen. Zu diesen Impulsen gehört nicht zuletzt das Vorhaben, großer Taten und Helden der Vergangenheit durch Konstruktionen aus Stein oder Stahl zu gedenken. 1846 schlug der Dichter Henrik Wergeland vor, auf Eidsvold, dem Ort der Reichsversammlung von 1814, ein Nationalmonument zur Erinnerung an die Entstehung der norwegischen Konstitution zu errichten. Heute kann jedermann dieses Denkmal mit eigenen Augen betrachten, allerdings in Bøverdalen, einem eher abgelegenen Tal am nordöstlichen Rand des Jotunheimengebirges. Wie ist das zweifellos wichtigste, seit der Mitte des 19. Jahrhunderts geplante und im 20. Jahrhundert endlich realisierte Nationaldenkmal Norwegens hier gelandet? In diesem Vortrag gehe ich auf drei Nationaldenkmäler ein, deren Geschichte und Stellung in der norwegischen Öffentlichkeit auf verschiedene Weise durch die Erfahrungen mit dem Dritten Reich beeinflusst worden sind.

 

Helge Jordheim, Universität Oslo, ist Germanist und hat über den deutschen Staatsroman promoviert. Die Dissertation erscheint diesen Herbst bei Niemeyer. 2001 erschien sein Lesningens vitenskap: utkast til en ny filologi.

Di
30.
Okt. 2007

The Dream of the North: British, German or Scandinavian?

Prof. Peter Fjågesund

Telemark University College, Norway

The lecture will be discussing the origins and the different forms and locations (historically and geographically) of what might be called the dream of the north. Is it primarily associated with any particular nationality, and is it connected to any other cultural phenomena that might help us better understand it?

 

Peter Fjågesund is professor of British literature and civilisation at Telemark University College, Norway. His publications include The Apocalyptic World of D.H. Lawrence (1991) and (with Ruth A. Symes) The Northern Utopia: British Perceptions of Norway in the Nineetenth Century (2003).

Di
6.
Nov. 2007

Gadamer und Herder in Paris 1940

Prof. Helge Høibraaten

Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin

Herder war der Entdecker des Nordens, und auch der Entdecker von Volk und Geschichte. Über die letzten beiden Themen hielt der noch junge Hans-Georg Gadamer 1940 eine Vorlesung im berüchtigten Deutschen Institut zu Paris. Dafür haben ihn Teresa Orozco und Richard Wolin hart kritisiert. Herder war natürlich nicht der Erfinder der späteren Germanenideologie. Für ihn war der Norden Geschichte, Bewegung, nicht eine ewige germanische Volksseele. Wie aber stand es mit Gadamers Herder-Verständnis? Hat er damals anders als später über Herder gedacht? Und wenn nicht: was sagt das dann aus über seine intellektuelle Position, die philosophische Hermeneutik?

Di
13.
Nov. 2007

Norge som skipsfartsnasjon: Hovedlinjer i moderne norsk skipsfart.

Prof. Even Lange

Geschichte, Universität Oslo

I sin prolog til sjømanns-stevnet i Stavanger i 1868 formet Bjørnstjerne Bjørnson setningen som siden har karakterisert skipsfartens betydning for norsk selvfølelse og identitet i det 19.århundre: "Vår ære og vår makt har hvite seil oss brakt". Også gjennom de første 3/4 av det 20 århundre utgjorde stillingen som en fremtredende skipsfartsnasjon en viktig del av Norges profil både ute og hjemme. Forelesningen tar for seg de lange linjene i næringens utvikling fra begynnelsen av 1800-tallet og reiser spørsmålet om hvordan den sterke stillingen for norsk skipsfart kan forklares. Bakgrunnen er et nystartet prosjekt om Norge som skipsfartsnasjon ved Universitetet i Oslo.

 

Even Lange er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Han er forfatter og medforfatter av et stort antall bøker med temaer fra norsk økonomisk historie, sist Organisert kjøpekraft. Forbrukersamvirkets historie i Norge , 2006. Han skrev også bind 11 om perioden 1935-1970 av Aschehougs Norgeshistorie-

Di
20.
Nov. 2007

Hva skjer i Nord-Norge?

Morten Strøksnes

Journalist, Oslo

I 1966 utgav Ottar Brox den epokegjørende studien Hva skjer i Nord-Norge?

 

Brox' bok var en økonomisk/ sosiologisk/ atropologisk studie av et nordnorsk utkantsamfunn på Senja i Troms. I fjor, 40 år etter, utgav Morten A. Strøksnes en essayistisk reiseskildring med samme tittel. Strøksnes bruker Brox som samtalepartner i en bok som er en bred undersøkelse av nordnorsk historie, mentalitet, identitet, kultur og landskap. I motsetning til Brox' bok er Strøksnes' ikke en akademisk nærstudie, men et verk som blander det analytisk polemiske og den personlige erfaring i et forsøk på å fange en landsdel i sterk endring. Strøksnes har flere forslag til hvordan mulighetenes landsdel kan virkeliggjøres ut fra egne forutsetninger. Boken har fått god mottagelse og vakt stor debatt i Nord-Norge.

Morten A. Strøksnes er idéhistoriker, journalist og forfatter. Han er født i Kirkenes og har blant annet skrevet bøker fra og om Midt-Østen og Øst-Europa.

Di
27.
Nov. 2007

Vitalisme i norsk samtidslitteratur

Dr. Janike Kampevold Larsen

Oslo

Thure Erik Lund, Gunnar Wærness og Øyvind Rimbereid representerer tre av de mest nyskapende forfatterskapene i norsk litteratur. Ifølge Janike Kampevold Larsen finnes skjæringspunktet mellom disse i antimetafysikken . Overskridelse tematiseres og iverksettes som en søken inn i materien, språket og det menneskelige – ikke mot et metafysisk prinsipp. En ny humanitet, nye språkformer og nye verdener skapes og utforskes, og dermed realiseres et vitalistisk moment i norsk diktning.

 

Janike Kampevold Larsen er Dr. Art. i litteraturvitenskap med en avhandling om lyrikeren Tor Ulven. Hun har vært redaktør av det litterære tidsskriftet Vinduet , og har markert seg på forskjellige måter i norsk litterær offentlighet, blant annet som medlem av den komiteen som i 2007 lanserte en omdiskutert ny kanon for norsk litteratur ved Litteraturfestivalen på Lillehammer.

Di
4.
Dez. 2007

Per Borten og Norges Nei til EU

Harald Berntsen

Historiker, Risør

Per Borten (1913-2005) blei etter valget i 1965 statsminister (Ministerpräsident) i den første borgerlige regjeringa i Norge etter 2. verdenskrig. Regjeringa, som var en koalisjon, blei sittende til den sprakk i 1971, i realiteten på spørsmålet om medlemskap i EEC (EWG.) Som formann i Bondepartiet fra 1955 gikk Borten i spissen for navnebyttet på partiet til det mer nærings- og klassenøytrale Senterpartiet i 1959. Til forskjell fra sine fremste rivaler i partiet, som åpent forfekta mer snevre næringsinteresser, var Borten en utprega talsmann for mer allmenne verdier. Den fremste av disse verdiene var demokrati, nærmere bestemt et ideal om å holde minst mulig avstand mellom velgere og folkevalgte, og – som den beste ramma for dette – å opprettholde nasjonalstaten og nasjonal samkjensle på tvers av særinteresser. Dette grunnsynet lå til grunn for Per Bortens holdning til EEC/EU ved alle anledninger da norsk medlemskap var aktuelt, fra 1961-62 til 1994.

 

Harald Berntsen er historiker og har skrevet en lang rekke bøker – i tillegg til biografien om Borten også om biografien Johan Nygaardsvold (statsminister 1936-45), bøker om norsk fagbevegelses historie, om to norske motstandsmenn, blant mye annet.

Di
11.
Dez. 2007

Rolf Jacobsen og hans fortid

Prof. Guri Hjeltnes

Handelshøyskolen BI

Rolf Jacobsen war einer der größten norwegischer Lyriker im zwanzigsten Jahrhundert, feinnervig, raffiniert, futuristisch. Aber er hatte eine Vergangenheit, die lange vergessen war, bis Prof. Guri Hjeltnes 1990 in ihrem Buch über die norwegischen Zeitungen während der Okkupationszeit den Zeitungsherausgeber Jacobsen thematisierte. Seitdem sind zwei Biographien erschienen, und in diesem Jahr hat sein Sohn eine Sammlung Briefe herausgegeben. Trotzdem fragt Hjeltnes in ihrem Vortrag: Kennen wir ihn? Sie wird sowohl seine Lyrik wie sein schwieriges Verhältnis zur eigenen Vergangenheit vorstellen.

 

Guri Hjeltnes hat eine Vielzahl Bücher zur Geschichte Norwegens während der deutschen Okkupation und danach geschrieben.1998 bekam sie den Sprachpreis des norwegischen Sprachrates. Sie hält ihre Vorlesung auf Norwegisch.

Di
18.
Dez. 2007

Die EU zwischen den Himmelsrichtungen: starker Faktor der Weltpolitik oder eine europäische Schweiz?

Prof. Helge Høibraaten

Kommentar: Prof. Bernd Henningsen und Dr. Carsten Schymik Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin

Zur Diskussion stehen Fragen, die u.a. auf der Konferenz über Die EU und der Norden am 15.10. und 16.10. behandelt wurden: Wie demokratisch ist die EU? Muss sie nicht demokratischer werden, wenn es einen normativen Sinn haben soll, sich die EU als einen starken Faktor der Weltpolitik vorzustellen? Oder muss man sagen, dass der Kontinent Europa als der demokratischste der Welt ohnehin als starker Faktor der Weltpolitik gefordert ist? Die Institution des Referendums hat, wie die norwegische Geschichte und auch die jüngsten Referenden in Frankreich und den Niederlanden zeigen, europäische Einigungsprozesse tendenziell eher verzögert als legitimiert. Infolgedessen zogen sich die Mitgliedsstaaten jetzt von einer umfassend legitimierten Verfassungsvision auf eine zwischenstaatlich vereinbarte Regelung (Mini-Vertrag) zurück, die aber in etwa dasselbe bedeutet – und das in einer noch viel unverständlicheren Form als der von den Franzosen und den Niederländern abgelehnte Text. War das richtig? Solche Fragen wird der Vortrag diskutieren, auch im Rahmen der europäischen Beziehungen von Nord und Süd, Ost und West, insbesondere aber der Himmelsrichtung von Deutschland nach dem hohen Norden. Wer den Vortrag von Harald Berntsen über die sechziger und siebziger Jahre in Norwegen am 4.12. gehört hat, hat dort vielleicht ein wenig von der Luft eines anderen Planeten gespürt (ob die eines besseren, sei dahingestellt) – aber weder der Vortrag von Harald Berntsen noch die oben genannte Konferenz sind Voraussetzung für die Teilnahme an dieser Vorlesung!

Di
8.
Jan. 2008

Norwegian Political Science: Stein Rokkan´s Theory of European Political Development

Prof. Bernt Hagtvet

Institut für Politikwissenschaften, Universität Oslo

Stein Rokkan (1921-79) has been called "the statesman of the social sciences". Rokkan came from the Northern Norwegian periphery and gained notoriety as an avid network builder and internationalist.

 

Rokkan started as a philosopher (dissertation on David Hume). But encounters with American social science (Rockefeller scholar 1948 and scholar at the LSE 1951) turned him into a student of elections and party systems. His first published work was a UNESCO-sponsored semantic analysis of the meaning of 'democracy', ("Democracy in a World of Tensions", 1951) He is most famous for his books "Party Systems and Voter Alignments" (1967) and "Citizens, Elections, Parties" (1970). These are works devoted to his "model of Europe": an attempt to trace the historical origins of variations of suffrage extensions and fully fledged party systems ("mass politics") across Europe. Rokkan was especially interested in theories of nation-building and state-formation and also tried to locate Norway within a broader trajectory of European history, what he called "a typolocial-topological map of Europe". Towards the end of his life he wrote extensively on processes of popular mobilization and European regionalism ("the politics of territorial identity"). Rokkan combined sociological theory-building with deep historical knowledge. He collaborated broadly with German scholars (cf. Peter Flora's book, "State-formation, Nation-building and Mass Politics in Europe: The Theory of Stein Rokkan", Oxford U.P. 1999). After his death the interest in his macro-sociological and historical theories have gained in influence. The European Consortium of Political Reasearch has named a prize after him and there is a Stein Rokkan Chair in Comparative Politics at the European University Institute in Florence.

Bernt Hagtvet (1946) was Stein Rokkan's student at Yale and at the University of Bergen. He has in particular been interested in applying Rokkan's theories of nation-building to the rise of European fascism.

Di
15.
Jan. 2008

Human Rights Research in Context. The Norwegian Experience.

Prof. Nils Butenschøn

Centre for Human Rights, Universität Oslo

As a field of organised academic research, human rights is a very recent phenomenon, in Norway as elsewhere. "Human rights" indicates a strong "political", "normative", and "practical" orientation which is also reflected in its development as a field of research. Whereas the end of the cold war brought with it a tremendous optimism on behalf of human rights, particularly in Europe which was opened up across the old divide, the 9/11 attacks and the "War on terror" has driven the human rights agenda on the defensive. Concurrently, whereas the 1990´s saw the breakthrough for the establishment of human rights institutes and research centres, this trend has been weakened over the last few years and overtaken by security concerns. There are signs now, however, that human rights might be on the verge of regaining some of the momentum lost after 9/11.

 

The lecture will discuss these developments with Norwegian human rights research as an example.

Di
22.
Jan. 2008

The State of Democratic Theory: Citizen autonomy and citizen power

Prof. Fredrik Engelstad

Institut für Soziologie, Universität Oslo und Institut für Sozialforschung, Oslo

Taking as its empirical point of departure findings from the recent Power Studies in Denmark and Norway (2003), as well as the European Citizenship Survey, the lecture will draw up some important trends in the development of citizen autonomy and citizen power. Citizen autonomy refers to individuals' ability to take responsibility for their own life course, whereas citizen power relates to their capacity to influence actions of other citizens or social groups. The main guarantee of both autonomy and power for citizens is anchored in the political institution. But to be meaningful these concepts reach beyond the political sphere, into citizens' life world, comprising civil society, working life and welfare state institutions. On the background of changes in political participation, the empirical discussion will concentrate on the position of citizen participation in decision-making in working life and health care in Denmark, Norway and Germany. Finally, the relationship between these aspects of the life world and the political sphere in a narrow sense will be discussed.

 

Fredrik Engelstad was Head of The Institute for Social Research, Oslo, from 1986 until 2007. From 2008 he is Professor of Sociology at The University of Oslo. He has authored and co-authored many books in social science and political theory. He has also written on literature, including a study on Ibsen and power.

Di
29.
Jan. 2008

Die Norden-Problematik und das Zeitverständnis: junge Nord-Völker des Ursprungs oder altkluge Nord-Spitze des zivilisatorischen Fortschritts?

Prof. Helge Høibraaten

Nordeuropa-Institut

Die Problematik des Vortrags gilt einer Spannung, die in Hegels Gedanke einer Geschichtsphilosophie angedeutet wird - eine Philosophie, die in der germanischen Welt einer allgemeinen Freiheit endet und philosophisch erst begriffen werden kann nach der Tat, im abendlichen Flug der klugen Eule der Minerva. Mit dieser Philosophie wird nämlich eine Kontinuität mit der aufklärerischen Ansicht der modernen Welt als älter als "die Alten" festgehalten, die auch bei Herder schon zu finden ist. Dagegen waren gerade zu dieser Zeit, und zwar insbesondere durch die Entdeckung von Indien und das arische Thema, ganz andere Zeitvorstellungen in Umlauf gekommen, man träumte von neuen, jungen, unverbrauchten Völkern, die zudem aus dem Ursprung kamen. Wie soll man diesen Unterschied der Zeitvorstellungen denken und klären? Diese Frage stellte Léon Poliakov in seinem Buch zum arischen Mythos, ohne sich recht an eine Antwort zu wagen. Der Vortrag versucht, zum Teil mit Zeitanalysen von Koselleck und Luhmann, ein wenig Antwort zu geben.

Di
5.
Feb. 2008

Henrik Steffens, die Naturphilosophie und der Idealismus

Prof. Helge Høibraaten

Nordeuropa-Institut

Henrik Steffens (1773-1845), bedeutender Naturforscher des ausgehenden achtzehnten Jahrhunderts, der durch Schellings Naturphilosophie den Schlüssel zu einem Einheitsansatz bekam und fortan das meinte begreifen können, was ihm bisher vorenthalten war, z.B. seine geliebten norwegischen Berge, hatte großen Einfluss auf die Romantiker. Der Vortrag sucht die Vision Steffens´ und Schellings verständlich zu machen - als letztlich gescheiterten Ansatz, aber auch als groß angelegtes naturwissenschaftliches Gedankenexperiment. War die Romantik eher ein ästhetisches Ereignis, als sie bei Friedrich Schlegel war? Oder ist das eine unberechtigte Verkürzung?

Di
12.
Feb. 2008

Henrik Steffens, das napoleonische Zeitalter und die Restauration

Prof. Helge Høibraaten

Nordeuropa-Institut

Henrik Steffens, der in Deutschland Karriere machte und schließlich Rektor der Berliner Universität wurde, gehörte zu den heftigsten anti-napoleonischen akademischen Kräften, und zwar schon von früh an. Er schrieb auch umfassende geschichtsphilosophische Schriften zur Zeitgeschichte, zu Frankreich und Deutschland. Nach und nach fand er aber zu einer kritischen Einstellung zur deutschen Einheitsbewegung und nicht zuletzt zur Turnbewegung. Ist er nach der Ermordung von Kotzebue einfach Teil der Restauration geworden? Ein Vergleich empfiehlt sich zwischen den Gesichtspunkten in Steffens’ Caricaturen des Heiligsten (1819-21) und Hegels Rechtsphilosophie (1820), denn Hegel, ähnlich wie Steffens, kritisierte Philosophen der Gegenwart (namentlich Fries) dafür, „der Jugend...zum Mund zu reden“ und schrieb im Hinblick auf das Wartburgfest 1817: „Die Jugend hat es sich denn auch gesagt sein lassen.“ Auch entwickeln die beiden Philosophen so etwas wie moderne Ständelehren. Andererseits wurden später Steffens und sodann Schelling nach Berlin berufen, um den gefährlichen Einfluss der angeblich negativen hegelschen Philosophie zu überwinden. Es fragt sich also, wie Steffens’ Verhältnis zur französischen Revolution im Grunde war: ein Versuch, die Revolution durch stabilisierende Elemente zu kanalisieren und zu beenden? – wie anscheinend bei Hegel, der jeden Sonntag auf die französische Revolution ein Glas Wein trank, aber auch auf den preußischen König. Oder Gegenrevolution?