Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Aris Fioretos

Är litteraturen något annat än själsarkeologi?

Den skrivande reser som kranionaut runt i sin skalle. Skapandet sker i obotlig ensamhet, den som skriver blir en outsider. Den egna hjärnan tycks vara lika främmande som den av vilken annan människa som helst. Så uppstår en dialog med den egna hjärnan men också med naturvetenskapen, med anatomin. Avvikelser från normen gör människan ensam, avvikelser när det gäller skallens yttre gör henne till kandidat för en Freak Show.

Min svarta skalle – vars titel på svenska påminner om ordet svartskalle* Kraftigt nedsättande uttryck för en person som har ett utseende som skulle kunna tyda på ursprung utanför den västerländska kulturkretsen - kom i fjol ut på tyska som Mein schwarzer Schädel inom serien "Spurensicherung" på DAADs berlinska konstnärsprogram.

Aris Fioretos f. 1960 i Göteborg. Som författare debuterade han 1991 med prosadikten Delandets bok och essäerna Det kritiska Ögonblicket: Hölderlin, Benjamin, Celan. Hans första roman Stockholm noir kom ut år 2000. Översatt till tyska finns Die Seelensucherin ("Stockholm noir"), 2000, och hans andra roman, Die Wahrheit über Sascha Knisch ("Sanningen om Sascha Knisch"), 2002. Sedan 2003 är han kulturråd på Svenska Ambassaden i Berlin.

(Ella Johansson)

seelensucherin.jpg

Die Seelensucherin
Aus dem Schwedischen von Paul Berf.
Dumont Literatur und Kunst Verlag (September 2000).
knisch.jpg Die Wahrheit über Sascha Knisch
Aus dem Schwedischen von Paul Berf.
Dumont Literatur und Kunst Verlag (März 2003).
schaedel.jpg Mein schwarzer Schädel
Aus dem Schwedischen von Paul Berf.
Nachwort von Durs Grünbein.
Spurensicherung Bd. 14, Hrsg. v. Berliner Künstlerprogramm (2003).

-- Fotos --
-- zurück zur Pinnwand -- -- zurück zur NI-Seite --