Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Gästföreläsning Sigrid Kahle

&ndash 3 &ndash

Gästföreläsning Sigrid Kahle
– 4 –

– 5 –

17.jpg

Sigrid tar fart och berättar om tiden före och efter 1945, sitt möte med John Kahle, deras gemensamma liv,
resor och slitningar mellan det som vardagen krävde och det hon själv ville.

 

 

Pinnwand | NI-Seite