Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Finland som avvikande fall i den nordiska kontexten Sten Berglund
VG 52 255 Mo 18–20 MOS 103  

Finland skiljer sig som bekant från de andra nordiska länderna på centrala punkter; språk, kultur och politik. Här ligger tyngdpunkten på ett antal viktiga politikområden från konstitutionella till utrikespolitiska spörsmål. Danmark, Norge och Sverige är konstitutionella monarkier; Finland republik med en tradition av förhållandevis starkt presidentämbete. Finland gick i slutskedet av andra världskriget över från tysk till rysk sida och hade därefter speciella relationer till Sovjetunionen fram till Sovjetunionens sammanbrott. Finland har därefter med stor energi satsat på en aktiv roll i EU.

Europäische Integration unter neuen Voraussetzungen Sten Berglund
VG 53 132 Mo 14–16 JÄ 10/11, 006 (am 3.7.: 001)  

Die Osterweiterung der EU am 1. Mai 2004 und die vorausgeschickte Fortsetzung der Erweiterungspolitik auch in der Zukunft haben die EU und ganz besonders die westeuropäischen Mitglieder der Union vor neuen Herausforderungen gestellt. Die Vertiefung der Union ist von den Wählern Frankreichs und der Niederlande in zwei Volksabstimmungen im Mai bzw. Juni dieses Jahres in Frage gestellt worden, und um die Verteilung der EU Mittel wird jetzt mehr als je vorher gestritten. Ziel der Vorlesungsreihe ist es, die Studierenden mit einigen grundlegenden Themen vertraut zu machen, darunter die folgenden: Was ist Europa? Wo endet Europa? Was ist die EU – Staat oder irgendeine Organisation der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit? Was trägt dazu bei, die Wähler für bzw. gegen die EU zu mobilisieren?

Minoriteter och minoritetspolitik i Östersjöregionen Sten Berglund
HS 52 257 Di 16–18 MOS 110  

Seminariet syftar till att kartlägga förekomsten av minoritetsgrupper i Östersjöregionen samt att beskriva och analysera den politik, som de är föremål för. De fyra nordiska länderna Finland, Danmark, Norge och Sverige har ett väletablerat rykte som etniskt och kulturellt homogena länder, men har egentligen aldrig varit helt homogena.. Finland, Norge och Sverige har alla inhemska samiska befolkningsgrupper. Finland har en betydande etnisk svenskspråkig minoritet med djupa historiska rötter i Finland, Sverige en kvantitativt jämförbar finskspråkig minoritet varav merparten relativt sentida invandrare; Danmark har sina så kallade „hjemmetysker”. Därtill kommer sedan alla det moderna samhällets påtryckningsgrupper varav flera gör anspråk på särskilda minoritetsrättigheter. I Östersjöregionen i övrigt är bilden ofta än mera komplicerad.

Leistungsnachweis: Aktive Teilnahme Referat und schriftliche Hausarbeit.

 

WS 04/05 Übersicht Lehrveranstaltungen SS 06