Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Anna Bohlin & Caroline Haux - "Förtrollande nationer..."

Anna Bohlin forscht am Institut für Gender Studies und Caroline Haux am Institut für Kultur und Ästhetik an der Universität Stockholm.
  • Was Dag-Hammarskjöld-Vorlesung
  • Wann 13.06.2016 von 20:00 bis 22:00
  • Wo DOR 24, Raum 3.134
  • iCal

FÄLLT AUS !

Aufgrund des Pilot_innenstreiks in Schweden muss die Vorlesung ausfallen.

 

foertrollande_nationer.jpg

Förtrollande nationer: varumarknad, folktro och nationalism i skandinavisk skönlitteratur 1830–1850

Hyllningar till nationen i 1800-talslitteraturen ger intryck av att åkalla vår egen tids nationsbegrepp, men riktar sig i själva verket till något för oss främmande. Skapandet av gemensam kultur, historia och språk – konstruktioner som dagens nationalistiska partier åberopar för att legitimera politiska anspråk – fyllde delvis andra funktioner i det tidiga 1800-talets multikulturella och flerspråkiga ståndssamhällen. Skandinavismen som bärande idé och nationens roll i en kristen utvecklingstanke är andra grundläggande aspekter som skiljer den tidens nationstanke från vår. Syftet med projektet är att bidra till arbetet med att bryta upp vår tids nationalism inifrån nationalismens egen historia i skönlitteraturen – en viktig form för hur nationalism spreds och väckte känslor.


Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.