Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

ODD NANSEN – EN HUMANITÆR KJEMPE

Dr. Anne Ellingsen har doktorgrad i sosialantropologi. Hun er forsker, foredragsholder og skribent, og driver virksomheten Kulturanalyse. Ellingsen er også seniorforsker i Senter for internasjonal og strategisk analyse (SISA).
  • ODD NANSEN – EN HUMANITÆR KJEMPE
  • 2016-05-03T20:00:00+02:00
  • 2016-05-03T22:00:00+02:00
  • Dr. Anne Ellingsen har doktorgrad i sosialantropologi. Hun er forsker, foredragsholder og skribent, og driver virksomheten Kulturanalyse. Ellingsen er også seniorforsker i Senter for internasjonal og strategisk analyse (SISA).
  • Was Henrik-Steffens-Vorlesung
  • Wann 03.05.2016 von 20:00 bis 22:00 (Europe/Berlin / UTC200)
  • Wo DOR 24, Raum 1.103
  • Termin zum Kalender hinzufügen iCal

Dienstag,
03.05.2016

Dr. Anne Ellingsen

Anne Ellingsen har doktorgrad i sosialantropologi. Hun er forsker, foredragsholder og skribent, og driver virksomheten Kulturanalyse. Ellingsen er også seniorforsker i Senter for internasjonal og strategisk analyse (SISA).

 

anneellingsen.jpg oddnansen.jpg

 

ODD NANSEN – EN HUMANITÆR KJEMPE

 

Foredraget er basert på Anne Ellingsens biografi Odd Nansen – Arvtageren, som kom ut høsten 2015 på det norske forlaget Historie & Kultur. Boken har vakt stor oppmerksomhet i pressen, blant annet med førstesideoppslag i VG og Dagbladet og bred omtale i Aftenposten. Anmelderen i Forsvarets Forum kalte den «En velskrevet, sterk og meget aktuell bok».

Odd Nansens innsats for Europas flyktninger var unik. Fortellingen om hans liv er høyaktuell i en tid da rasisme, antisemittisme og totalitære ideologier er på fremmarsj og vi opplever de største flyktningstrømmer siden den andre verdenskrig.

Etter Fridtjof Nansens død i 1930 manglet det en ildsjel med autoritet som kunne hjelpe Europas flyktninger. Sønnen Odd tok på seg denne rollen. I boken forteller Anne Ellingsen om hvordan Odd Nansen (1901–1973) hjalp jøder som Hitler-Tyskland hadde jaget fra sine hjem. Han var med i motstandsbevegelsen, talte åpent Quisling midt imot, ble arrestert og sendt til Grini, senere Sachsenhausen. Etter krigen var han en drivende kraft i å få Tyskland på fote ved å lede an i arbeidet for de tyske flyktningene. Med sitt livslange pionerarbeid i internasjonale hjelpeorganisasjoner ruver Odd Nansen som en betydelig aktør i vår nære historie. Han var en dyktig arkitekt, og skrev også flere bøker og kjente revyviser. Han tegnet glimrende karikaturer. Odd Nansen tok på seg ansvaret med å bringe videre den humanitære arven fra sin far. Men hvordan var det å være nasjonalikonets sønn? Biografien om Odd Nansens dramatiske liv er basert på et vidt tilfang av nytt stoff, deriblant intervjuer med familien og tidligere medfanger. For første gang offentliggjøres her et utvalg av Nansen-familiens private brev- og fotosamling; smakebiter presenteres i foredraget.

 

Foredraget holdes på engelsk.