Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

ODD NANSEN – EN HUMANITÆR KJEMPE

Dr. Anne Ellingsen har doktorgrad i sosialantropologi. Hun er forsker, foredragsholder og skribent, og driver virksomheten Kulturanalyse. Ellingsen er også seniorforsker i Senter for internasjonal og strategisk analyse (SISA).
  • ODD NANSEN – EN HUMANITÆR KJEMPE
  • 2016-05-03T20:00:00+02:00
  • 2016-05-03T22:00:00+02:00
  • Dr. Anne Ellingsen har doktorgrad i sosialantropologi. Hun er forsker, foredragsholder og skribent, og driver virksomheten Kulturanalyse. Ellingsen er også seniorforsker i Senter for internasjonal og strategisk analyse (SISA).
  • Was Henrik-Steffens-Vorlesung
  • Wann 03.05.2016 von 20:00 bis 22:00
  • Wo DOR 24, Raum 1.103
  • iCal
Di
3.
Mai 2016

Odd Nansen – the Heir

Dr. Anne Ellingsen

Dr. Anne Ellingsen has a PhD in anthropology. She is a researcher, lecturer and writer. Ellingsen is also a senior researcher in the Centre for International and Strategic Analysis (SISA).
Der Vortrag wird auf Englisch gehalten.
FotoFoto

Diese Vorlesung wird in Kooperation mit der Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen organisiert und in der Dorotheenstr. 24, Haus 1, 1. Etage in Raum 1.103 stattfinden.

Herr Prof. Dr. Morsch, Leiter der Gedenkstätte Sachsenhausen, wird eine Einführung geben.

In autumn 2015 Dr. Anne Ellingsen published the biography Odd Nansen – Arvtageren [Odd Nansen – the Heir] in the Norwegian publishing house Historie & Kultur. The Forsvarets Forum magazine’s reviewer called it «a well written, powerful and very relevant book». Dr. Anne Ellingsen will talk in her presentation about the biography and about Odd Nansen’s unique commitment for Europe’s refugees. It is a highly relevant story in a time in which racism, anti-Semitism and totalitarian ideologies are on the rise and Europe receives the most refugees since World War II. After the death of Fridtjof Nansen in 1930 there was no enthusiast with authority who could help Europe’s refugees. His son Odd (1901–1973) took over this role and helped Jews which Hitler-Germany had forced to leave their homes. He was part of the resistance movement, spoke openly against Quisling, got arrested and was sent to Grini and later Sachsenhausen. After the war he was a driving force in getting Germany back on its feet by leading the work for the German refugees. With his lifelong pioneer work in international help organisations, Odd Nansen was an important protagonist of our recent history. He took over the responsibility in keeping up the humanitarian heritage of his father. But what was it like to be the national icons son?

The lecture will be held in English.

ODD NANSEN – EN HUMANITÆR KJEMPE

Foredraget er basert på Dr. Anne Ellingsens biografi Odd Nansen – Arvtageren, som kom ut høsten 2015 på det norske forlaget Historie & Kultur. Boken har vakt stor oppmerksomhet i pressen, blant annet med førstesideoppslag i VG og Dagbladet og bred omtale i Aftenposten. Anmelderen i Forsvarets Forum kalte den «En velskrevet, sterk og meget aktuell bok».

Odd Nansens innsats for Europas flyktninger var unik. Fortellingen om hans liv er høyaktuell i en tid da rasisme, antisemittisme og totalitære ideologier er på fremmarsj og vi opplever de største flyktningstrømmer siden den andre verdenskrig.

Etter Fridtjof Nansens død i 1930 manglet det en ildsjel med autoritet som kunne hjelpe Europas flyktninger. Sønnen Odd tok på seg denne rollen. I boken forteller Dr. Anne Ellingsen om hvordan Odd Nansen (1901–1973) hjalp jøder som Hitler-Tyskland hadde jaget fra sine hjem. Han var med i motstandsbevegelsen, talte åpent Quisling midt imot, ble arrestert og sendt til Grini, senere Sachsenhausen. Etter krigen var han en drivende kraft i å få Tyskland på fote ved å lede an i arbeidet for de tyske flyktningene. Med sitt livslange pionerarbeid i internasjonale hjelpeorganisasjoner ruver Odd Nansen som en betydelig aktør i vår nære historie. Han var en dyktig arkitekt, og skrev også flere bøker og kjente revyviser. Han tegnet glimrende karikaturer. Odd Nansen tok på seg ansvaret med å bringe videre den humanitære arven fra sin far. Men hvordan var det å være nasjonalikonets sønn? Biografien om Odd Nansens dramatiske liv er basert på et vidt tilfang av nytt stoff, deriblant intervjuer med familien og tidligere medfanger. For første gang offentliggjøres her et utvalg av Nansen-familiens private brev- og fotosamling; smakebiter presenteres i foredraget.

Foredraget holdes på engelsk.