Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Humboldt-Universität zu Berlin | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät | Nordeuropa-Institut | TERMINE | SoSe 2016 | Barneperspektivet og forestillingen om det autonome barn i nordisk barnelitteratur

Barneperspektivet og forestillingen om det autonome barn i nordisk barnelitteratur

Dr. Kristin Ørjasæter er direktør ved Norsk barnebokinstitutt (2008-) og var lektor i norsk språk og litteratur ved Aarhus Universitet (2003 – 2008).
  • Was Henrik-Steffens-Vorlesung
  • Wann 24.05.2016 von 20:00 bis 22:00
  • Wo DOR24, Raum 3.134
  • iCal

Barneperspektivet og forestillingen om det autonome barn i nordisk barnelitteratur


apninger.jpg

I foredraget vil Dr. Kristin Ørjasæter vise hvordan arven fra opplysningstid, romantikk og modernisme preger moderne barnelitteratur. Hun vil argumentere for at den er kjennetegnet ved en kombinasjonen av autonome protagonister og et subjektivt barneperspektiv, hvilket fremmer individuelle lesninger, og presumptivt også barnets selvstendige tenkning.

Foredraget holdes på norsk.