Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Humboldt-Universität zu Berlin | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät | Nordeuropa-Institut | TERMINE | SoSe 2016 | Magnus Ullén - "Politisk korrekthet: en transatlantisk begreppshistoria"

Magnus Ullén - "Politisk korrekthet: en transatlantisk begreppshistoria"

Magnus Ullén ist Professor für Anglistische Literaturwissenschaft an der Universität Karlstad.
  • Wann 07.06.2016 von 20:00 bis 22:00
  • Wo DOR 24, Raum 3.134
  • iCal

Politisk korrekthet:
en transatlantisk begreppshistoria

 

magnus ullen 07062016

I föredraget kommer Magnus Ullén att redogöra för hur begreppet "politisk korrekthet" vinner insteg i svensk offentlighet, med särskilt fokus på den mediala debatt som följer i spåren av publiceringen av tre mycket olikartade texter: Stefan Jonssons De andra: amerikanska kulturkrig och europeisk rasism (1993), Per Landin & Pierre Kullboms antologi Politisk korrekthet på svenska (1998), samt slutligen den norske terroristen Anders Behring Breiviks 2083: A Declaration of European Independence (2011). Trots påfallande olikheter har dessa texter två saker gemensamt: de sätter alla begreppet "politisk korrekthet" i centrum, och deras sätt att förstå detta begrepp speglar deras sätt att förstå USA. Genom att uppmärksamma rörelsen mellan USA och Europa i dessa texter hoppas Magnus Ullén kunna visa varför begreppet PK fått den centrala funktion det fått i samtidsdebatten i Sverige.

 

Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.