Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Humboldt-Universität zu Berlin | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät | Nordeuropa-Institut | TERMINE | SoSe 2017 | Tal och skrift i Kungliga poliskammaren under Gustav III – Annie Matsson

Tal och skrift i Kungliga poliskammaren under Gustav III – Annie Matsson

ÜberVortragende
  • Was Öffentliche Veranstaltung Dag-Hammarskjöld-Vorlesung
  • Wann 09.05.2017 von 18:00 bis 20:00
  • iCal

Tal och skrift i Kungliga poliskammaren under Gustav III – Annie Matsson

Annie Matsson
är forskare vid Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet och disputerade 2010 på avhandlingen "Komediant och riksförrädare".
Der Vortrag wird auf Swedisch gehalten.
20170509 dhv

År 1776 grundades Kungliga poliskammaren i Stockholm - en ny institution som skulle ansvara för ordningens upprätthållande i huvudstaden. Förebilden var polismyndigheten i Paris, som kanske var mest känd för sitt omfattande nätverk av spioner med uppdrag att övervaka och dokumentera invånarnas handlingar och åsikter.

Det fanns dock stora skillnader mellan Paris och Stockholm, vad gällde invånarantal och statsskick och inte minst i form av den svenska offentlighetsprincipen från 1766.  Föreläsningen kommer att behandla en del av skillnaderna och likheterna mellan polisen i de två huvudstäderna samt förhållandet mellan tal och skrift i det dagliga arbetet med dokumentation i poliskammaren.