Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Humboldt-Universität zu Berlin | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät | Nordeuropa-Institut | TERMINE | SoSe 2017 | Migrationens kontraster. Arbetsmarknadsrelationer och tyska migranter i svensk beklädnadsindustri under 1950-talet – Johan Svanberg

Migrationens kontraster. Arbetsmarknadsrelationer och tyska migranter i svensk beklädnadsindustri under 1950-talet – Johan Svanberg

Johan Svanberg är docent vid Historiska institutionen på Stockholms universitet.
  • Migrationens kontraster. Arbetsmarknadsrelationer och tyska migranter i svensk beklädnadsindustri under 1950-talet – Johan Svanberg
  • 2017-07-04T18:00:00+02:00
  • 2017-07-04T20:00:00+02:00
  • Johan Svanberg är docent vid Historiska institutionen på Stockholms universitet.
  • Was Öffentliche Veranstaltung Dag-Hammarskjöld-Vorlesung
  • Wann 04.07.2017 von 18:00 bis 20:00
  • iCal

Migrationens kontraster. Arbetsmarknadsrelationer och tyska migranter i svensk beklädnadsindustri under 1950-talet – Johan Svanberg

Johan Svanberg
är docent vid Historiska institutionen på Stockholms universitet.
Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.
20170704 dhv

Docent Johan Svanberg från Historiska institutionen vid Stockholms universitet föreläser om hur efterkrigstidens migrationer från Tyskland till Sverige tog form, direkt påverkade av arbetsmarknadsrelationer på internationell, nationell och lokal nivå. I fokus står den så kallade Schleswig-Holstein-aktionen 1950–1951, varigenom drygt 800 tyska ungdomar kom till Sverige för att yrkesutbildas och arbeta. Majoriteten var kvinnor och de anställdes företrädesvis i konfektions- och textilfabriker. En stor andel av de unga kvinnorna hörde också till de miljontals tyskar som tidigare hade flytt eller fördrivits från sina hem i Central- och Östeuropa i samband med andra världskrigets slut.

Föredraget ger inblickar i agerandet hos såväl tyska och svenska myndigheter, som arbetsgivare och fackliga organisationer i Sverige. Vilken betydelse hade migrationerna för arbetsdelningen på den svenska arbetsmarknaden, ifråga om kön, etnicitet, ålder och klass? Hur påverkade migranternas ankomst de allmänna arbetsvillkoren och samvaron i arbetslivet?