Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Norske tegneserie-adaptasjoner av Henrik Ibsens Peer Gynt – Prof. Dr. Ellen Rees

Prof. Ellen Rees skal se på og vise hva en tegneserie kan ha å si om Ibsens status i Norge i dag.
  • Was Öffentliche Veranstaltung Henrik-Steffens-Vorlesung
  • Wann 22.05.2018 von 18:00 bis 20:00
  • Wo DOR24, Raum 3.134 (Brandes)
  • iCal

Norske tegneserie-adaptasjoner av Henrik Ibsens Peer Gynt

Prof. Dr. Ellen Rees
 er siden 2013 professor for nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo med fokus på litteratur og film. I denne sammenhengen har hun i nyere tid forsket særdeles på den multimodale Ibsen i resepsjon og adapsjon av Ibsens verk i flere forskjellige formater. 
Der Vortrag wird auf Norwegisch gehalten.
Norske tegneserieskapere har remediert Henrik Ibsens dramatiske dikt, Peer Gynt, flere ganger siden den første adaptasjonen sto på trykk i norske aviser i 1970. Siden 1970 har tegnserien generelt gjennomgått en voldsom økning både i popularitet og i status som selvstendig kunstform. Vi ser også at forholdet mellom tegnserie-sjangeren og skjønnlitteratur er kompleks; noen ganger har tegneserie-adaptasjoner av litterære forelegg en formidlende eller pedagogisk funksjon, andre ganger er den parodisk, mens noen tegneserier går i en mer sofistikert intertekstuell dialog med originalen. I dette foredraget er det tegneseriens potensial som en form for Ibsen-resepsjon som står i fokus. Hva kan tegneserier fortelle oss om Ibsens status i Norge i dag? Hvilke tekstuelle elementer viderefører de, hvilke erstatter de med nye grep, og hvordan påvirker disse valgene måten vi forstår forelegget på? Hva skjer med Ibsens tankegods når det er remediert som tegneserie?