Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Humboldt-Universität zu Berlin | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät | Nordeuropa-Institut | TERMINE | SoSe 2019 | Henrik-Steffens-Vorlesungen im Sommersemester 2019 | Samisk språkrevitalisering – Vilken roll har akademiska institutioner? – Elisabeth Scheller

Samisk språkrevitalisering – Vilken roll har akademiska institutioner? – Elisabeth Scheller

Elisabeth Scheller er PhD-kandidat vid Institutt for Språk og kultur vid UiT – Norges arktiske universitet i Tromsø. Hun skal i sitt foredrag se nærmere på forholdet mellom akademia og de samiske språk.
  • Samisk språkrevitalisering – Vilken roll har akademiska institutioner? – Elisabeth Scheller
  • 2019-04-23T18:00:00+02:00
  • 2019-04-23T20:00:00+02:00
  • Elisabeth Scheller er PhD-kandidat vid Institutt for Språk og kultur vid UiT – Norges arktiske universitet i Tromsø. Hun skal i sitt foredrag se nærmere på forholdet mellom akademia og de samiske språk.
  • Was Öffentliche Veranstaltung Henrik-Steffens-Vorlesung
  • Wann 23.04.2019 von 18:00 bis 20:00
  • Wo DOR24, Raum 3.134 (Brandes)
  • iCal

Samisk språkrevitalisering – Vilken roll har akademiska institutioner?

Elisabeth Scheller är PhD-kandidat vid Institutt for Språk og kultur vid UiT – Norges arktiske universitet i Tromsø. Hon är sociolingvist med specialisering i språkbyte och språkrevitalisering med fokus på samiska och andra urfolksspråk. Hennes särskilda intresse gäller östsamiska språk som traditionellt har talats på Kolahalvön i Ryssland.. 
Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.
Samerna är ett urfolk som lever som minoritet i Norge, Sverige, Finland och på Kolahalvön i nordvästra Ryssland. Efter intensiva perioder av stigmatisering och assimilering hotas alla samiska språk av ett pågående språkbyte till de nationella majoritetsspråken idag. Under de senaste 40 åren har nationalstaternas politik gentemot samerna stegvis ändrats i en mer positiv riktning och revitaliseringsprocesser av olika samiska språk har startat.
I föredraget tittar Elisabeth Scheller närmare på akademiska institutioner i Norge som enligt lagstiftning har ett medansvar för att lägga förhållandena till rätta för att den samiska folkgruppen kan säkra och utveckla sitt språk. Vilka åtgärder har vidtagits för att följa lagen och vilken effekt har detta för språkrevitaliseringen?