Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Humboldt-Universität zu Berlin | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät | Nordeuropa-Institut | TERMINE | SoSe 2019 | Henrik-Steffens-Vorlesungen im Sommersemester 2019 | Ada Blackjacks vennlige Arktis: Litterære fremstillinger av en ekspedisjonssyerske – Silje Gaupseth

Ada Blackjacks vennlige Arktis: Litterære fremstillinger av en ekspedisjonssyerske – Silje Gaupseth

Silje Gaupseth, som forsker ved Universitetet i Tromsø og Polarmuseet samme sted, retter blikken på framstillingen av Ada Blackjack og hennes deltakelse i en arktisekspedisjon i 1921.
  • Ada Blackjacks vennlige Arktis: Litterære fremstillinger av en ekspedisjonssyerske – Silje Gaupseth
  • 2019-05-07T18:00:00+02:00
  • 2019-05-07T20:00:00+02:00
  • Silje Gaupseth, som forsker ved Universitetet i Tromsø og Polarmuseet samme sted, retter blikken på framstillingen av Ada Blackjack og hennes deltakelse i en arktisekspedisjon i 1921.
  • Was Öffentliche Veranstaltung Henrik-Steffens-Vorlesung
  • Wann 07.05.2019 von 18:00 bis 20:00
  • Wo DOR24, Raum 3.134 (Brandes)
  • iCal

Ada Blackjacks vennlige Arktis: Litterære fremstillinger av en ekspedisjonssyerske

Silje Gaupseth
 er førsteamanuensis i polar kulturvitenskap og daglig leder ved Polarmuseet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Hun forsker og har publisert på arktiske diskurser, særlig fremstilling og selvfremstilling i arktisk ekspedisjonslitteratur.
Der Vortrag wird auf Norwegisch gehalten.
Foto: Ada Blackjack

Ada Blackjack  [Public domain]

Tidlig på høsten i 1921 satte fire unge menn og én kvinne kursen mot den øde Vrangeløya i Nordishavet. Der skulle de plante flagget og ta øya i besittelse på vegne av den unge nasjonen Canada. Samtidig skulle ekspedisjonen fremstå som en modell for framtidige polare framstøt – et bevis på at selv de goldeste omgivelser kan forvandles til et fruktbart paradis ved å bruke den rette ekspedisjonsmetoden. Men utfallet av ekspedisjonen ble langt fra vellykket, og ekspedisjonssyersken Ada Blackjack sto til slutt igjen som eneste overlevende deltaker. 
Hvordan representeres Ada Blackjack i litteraturen om henne, og særlig i Jennifer Nivens biografi fra 2003? I foredraget vil jeg se nærmere på ulike tekster som omhandler Blackjacks dramatiske historie, med fokus på kjønn og etnisitet i Arktis. I tillegg vil jeg tegne opp et bakgrunnsbilde av det vennlige Arktis, slik Vilhjalmur Stefansson, mannen som organiserte ekspedisjonen til Vrangeløya, fremstilte det.  Dette blir min inngang til det mer generelle temaet litterær fremstilling og selvfremstilling i polarlitteraturen.