Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Humboldt-Universität zu Berlin | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät | Nordeuropa-Institut | TERMINE | SoSe 2019 | Henrik-Steffens-Vorlesungen im Sommersemester 2019 | Landkonflikter i urfolksområder – med spesielt fokus på samisk reindrift i Arktis – Ragnhild Marit Sara

Landkonflikter i urfolksområder – med spesielt fokus på samisk reindrift i Arktis – Ragnhild Marit Sara

Ragnhild Marit Sara er dommerfullmektig ved Indre Finnmark Tingrett. Hun skal berette om forskjellige landkonflikter som berøer urbefolkninger med særlig fokus på den rettslige situasjonen.
  • Landkonflikter i urfolksområder – med spesielt fokus på samisk reindrift i Arktis – Ragnhild Marit Sara
  • 2019-06-04T18:00:00+02:00
  • 2019-06-04T20:00:00+02:00
  • Ragnhild Marit Sara er dommerfullmektig ved Indre Finnmark Tingrett. Hun skal berette om forskjellige landkonflikter som berøer urbefolkninger med særlig fokus på den rettslige situasjonen.
  • Was Öffentliche Veranstaltung Henrik-Steffens-Vorlesung
  • Wann 04.06.2019 von 18:00 bis 20:00
  • Wo DOR24, Raum 3.134 (Brandes)
  • iCal

Landkonflikter i urfolksområder – med spesielt fokus på samisk reindrift i Arktis

Ragnhild Marit Sara
 er født og oppvokst i en tradisjonell reindriftsfamilie. Hun tok mastergraden sin i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen i 2010. Hun har deltatt på ulike FN forum og har over flere år bistått reinbeitedistrikter ved arealkonflikter med industriselskaper. I dag er hun dommerfullmektig ved Indre Finnmark tingrett, og ble i 2018 oppnevnt som leder for reindriftslovutvalget.
Der Vortrag wird auf Norwegisch gehalten.

Det finnes ca 300 millioner urfolk i rundt 70 land verden over. Urfolk er som regel minoritet innenfor nasjonalstaten som de lever i. Urfolk har gjennom tidene levd på sine landområder og har sitt eget språk, identitet og kultur. Et synonym som ofte brukes for urfolk er naturfolk. Det følger av at urfolk tradisjonelt sett har vært nomader som lever av og med naturen. Samtidig er urfolk ofte helt eller delvis frarøvet sine rettigheter til landområdene og naturressursene. De kjemper ofte en ensom kamp i hvert sitt område for å bevare det tradisjonelle landområdet, samt ivareta språket, kulturen og eksistensgrunnlaget sitt.

I Vest-Europa er samer og inuitter betegnet som urfolk. Samer er ett folk i fire land: Norge, Sverige, Finland og Russland. Et av samenes viktigste tradisjonelle livsgrunnlag er reindrift. Reindrift utøves hovedsaklig i Arktis og er en nomadisk næringsvei, basert på nordområdene i de fire land. Reindriftssamene opplever for tiden en økende industriell virksomhet i landområdene hvor reindriften utøves, der erfaring viser at vilkårene tilsier at det skal lite til for at samene blir overkjørt i kampene om landområdene. 

Hvorfor har urfolk et så spesielt forhold til naturgrunnlaget og landområdene? Hvorfor oppstår landkonfliktene og hva består konfliktene av? Hvilke rettigheter har urfolk i dag? Hva er dagens situasjon for samer i forhold til landområdene?