Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Kunstnerisk diversitet i nyere samisk litteratur – Lill Tove Fredriksen

Lill Tove Frederiksen er førsteamanuensis i samisk litteratur ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Foredraget hennes vil gi en overblikk over samisk litteratur og en helhetlig kontekstualisering av litterær og kunstenersk produksjon i sammfunnet.
  • Kunstnerisk diversitet i nyere samisk litteratur – Lill Tove Fredriksen
  • 2019-06-18T18:00:00+02:00
  • 2019-06-18T20:00:00+02:00
  • Lill Tove Frederiksen er førsteamanuensis i samisk litteratur ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Foredraget hennes vil gi en overblikk over samisk litteratur og en helhetlig kontekstualisering av litterær og kunstenersk produksjon i sammfunnet.
  • Was Öffentliche Veranstaltung Henrik-Steffens-Vorlesung
  • Wann 18.06.2019 von 18:00 bis 20:00
  • Wo DOR24, Raum 3.134 (Brandes)
  • iCal

Kunstnerisk diversitet i nyere samisk litteratur

Lill Tove Frederiksen
 er førsteamanuensis i samisk litteratur ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet med fokus på samtidslitteratur og historisk kontekstualisering.  
Der Vortrag wird auf Norwegisch gehalten.
Hvordan er våre pionerer med på å belyse forfatterskap av i dag? Hvordan artikuleres vår mennesklighet, et folks og en kulturs tilstedeværelse i verden gjennom kunstnerisk produksjon? Dette er noen av de spørsmålene jeg vil belyse i denne presentasjonen av samisk litteratur. De første samiske forfatterne publiserte sine verk på begynnelsen av 1900-tallet. Det meste av samisk litteratur er publisert fra 1970-tallet og utover. Samiske forfattere har alltid vært tett på pulsen i samfunnet. Noen av verkene som våre pionerer skrev, er enda i dag aktuelle med tanke på tematikken i tekstene. Ved å trekke linjene tilbake til de samiske forfatterpionerene, vil jeg gi en oversikt over retninger i nyere samisk litteratur, og hvordan samiske forfattere representerer en diversitet i kunstneriske uttrykk. Mange samiske forfatteres drivkraft er å kunne uttrykke seg kunstnerisk i relasjon til egen kultur, eget språk, egne fortellinger. Det at de fleste samiske forfattere skriver på samisk, er et uttrykk for denne drivkraften. I et samisk verdensbilde er fokus på ensidig spesialisering hemmende for et menneske. Det å tilpasse seg, og utnytte sine personlige egenskaper og mangesidighet, er viktig for egen utvikling og for å bli et harmonisk menneske. Samiske forfattere bærer denne arven med seg, da de ofte behersker flere kunstformer. De er også dramatikere, billedkunstnere, joikere, duojárer, musikere og skuespillere, og skaper en diversitet av estetiske uttrykk og kommenterer til samfunnet vi lever i.