Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Gästföreläsning – Isabelle Ståhl

I sin gästföreläsning kommer Isabelle Ståhl att presentera sina två romaner och berätta om hur hon tagit sig an de olika genrerna skönlitteratur, kulturkritik, essäistik och akademiskt skrivande.
  • Gästföreläsning – Isabelle Ståhl
  • 2024-05-23T12:15:00+02:00
  • 2024-05-23T13:45:00+02:00
  • I sin gästföreläsning kommer Isabelle Ståhl att presentera sina två romaner och berätta om hur hon tagit sig an de olika genrerna skönlitteratur, kulturkritik, essäistik och akademiskt skrivande.
  • Was Gastvortrag
  • Wann 23.05.2024 von 12:15 bis 13:45
  • Wo DOR24, Raum 3.134
  • Name des Kontakts
  • iCal

Att hitta hem i världen genom skrivandet – Isabelle Ståhl om att skriva i olika genrer

Isabelle Ståhl
är författare, kritiker och disputerad i idéhistoria med avhandlingen ”Psykets laboratorium” på Stockholms universitet 2023. Hennes första roman ”Just nu är jag här” utkom 2017 och nominerades till Augustpriset. Uppföljaren ”Eden” publicerades i oktober 2023 på Albert Bonniers förlag.
Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.
Sedan 2019 är hon kulturkritiker i Dagens nyheter och dessförinnan var hon verksam som redaktör och skribent för Svenska dagbladets kultursida.
I sin gästföreläsning kommer Isabelle Ståhl att presentera sina två romaner och berätta om hur hon tagit sig an de olika genrerna skönlitteratur, kulturkritik, essäistik och akademiskt skrivande.