Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Tim Berndtsson: 13.10.2015

  • Was Dag-Hammarskjöld-Vorlesung
  • Wann 13.10.2015 von 20:00 bis 22:00
  • Wo DOR 24, Raum 3.134 (Georg Brandes)
  • iCal

Hålla på hemligheter. Organiseringen av europeiska frimurarkiv 1750–1810.

 

ni-t.png

Tim Berndtsson
Tim Berndtsson ist Doktorand an der literaturwissenschaftlichen Fakultät in Uppsala.

Hålla på hemligheter. Organiseringen av europeiska frimurarkiv 1750–1810.

Berndtsson kommer att tala utifrån sitt pågående avhandlingsprojekt ”Making Secrets. The Organisation of European Freemason Archives 1750-1810”, vilket handlar om etableringen av europeiska, främst svenska, ordensarkiv under det långa 1700-talet. Frimurarordens arkiv var bland de första organiserade arkiv som uppstod utanför staten, kyrkan och de adliga släktarkiven, i en ”offentlighet – samtidigt som de i högsta grad var ”icke-offentliga” i vardaglig mening. Dessa arkiv är inte (endast) dammiga förvaringsutrymmen på källarplan utan också centrala funktioner i ett nedskrivningssystem; arkiven möjliggör och formaliserar en mängd (skriv)praktiker och kunskapsformer – alltifrån räkenskapsböcker till kabbalistiska manualer. Genom att undersöka de faktiska arkivens historiska organisation går det att få syn på de trådar av vilka sedermera "historier" vävs. Det öppnar till nya infallsvinklar kring den symboliska kraft som idén om ett "hemligt arkiv" utövar på fantasins område.

Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.