Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Finlandssvenska – historia, samhälle, språk – Charlotta af Hällström-Reijonen

Hur många är finlandssvenskarna i dag och hur har befolkningsutvecklingen sett ut?
  • Was Öffentliche Veranstaltung Dag-Hammarskjöld-Vorlesung
  • Wann 07.11.2017 von 18:00 bis 20:00
  • Wo DOR24, Raum 3.134 (Brandes)
  • iCal

Finlandssvenska – historia, samhälle, språk

Charlotta af Hällström-Reijonen
ist Sprachpflegerin in der schwedischen Abteilung des Finnischen Spracheninstituts (Institutet för de inhemska språken) und zugleich Chefredakteurin der Zeitschrift Språkbruk.
Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.
20171107 dhv

I mitt föredrag kommer jag att ge en historisk överblick över svenskan i Finland och dess roll i Finland i dag. Hur många är finlandssvenskarna i dag och hur har befolkningsutvecklingen sett ut? Jag kommer också att tala om finlandssvenskan som språk, och särskilt de särdrag som är typiska för finlandssvenskan, nämligen finlandismerna.