Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Kriser och lösningar: Den svenska bostadsfrågan 1917 och 2017 – Dan Hallemar

Tiden kring 1917 är en brytningstid i svensk bostadspolitik. För första gången går staten in och reglerar den fria marknaden. Bostadssituationen i Sverige omskrivs som en av de värsta i Europa. Det är ännu länge innan den välfärdsmodell för en generell svensk bostadspolitik ska presenteras.
  • Kriser och lösningar: Den svenska bostadsfrågan 1917 och 2017 – Dan Hallemar
  • 2017-11-21T18:00:00+01:00
  • 2017-11-21T20:00:00+01:00
  • Tiden kring 1917 är en brytningstid i svensk bostadspolitik. För första gången går staten in och reglerar den fria marknaden. Bostadssituationen i Sverige omskrivs som en av de värsta i Europa. Det är ännu länge innan den välfärdsmodell för en generell svensk bostadspolitik ska presenteras.
  • Was Öffentliche Veranstaltung Dag-Hammarskjöld-Vorlesung
  • Wann 21.11.2017 von 18:00 bis 20:00
  • Wo DOR24, Raum 3.134 (Brandes)
  • iCal

Kriser och lösningar: Den svenska bostadsfrågan 1917 och 2017

Dan Hallemar 
är landskapsarkitekt och redaktör på Arkitektur Förlag. Han har tidigare varit chefredaktör för tidskriften Arkitektur i Sverige och ansvarig för utställningen ”BoNuDå. Svensk Bostadsbyggande och bostadspolitik under 100 år” på Arkitektur- och Designcentrum i Stockholm.
Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.
20171121_dhv

Norrbro i Stockholm    Public Domain

Tiden kring 1917 är en brytningstid i svensk bostadspolitik. För första gången går staten in och reglerar den fria marknaden. Bostadssituationen i Sverige omskrivs som en av de värsta i Europa. det är ännu länge innan den välfärdsmodell för en generell svensk bostadspolitik ska presenteras. Åren 1917 till 1933 – när den bostadssociala kommittén bildas – är en prövningstid i den svenska bostadspolitiska historien.

Idag, 2017, står Sverige inför en svårlöst bostadspolitisk situation. Vad kan man lära sig av de prövande åren mellan krigen? När den generella bostadspolitiken genomförs inleds en mycket innovativ fas i den svenska arkitekturhistorien. Det finns en historia av arkitektoniska lösningar i spåren av den svenska bostadspolitiken som vi idag kan lära oss av i vår tid när bostadsarkitekturen är ytterst konform och ensartad.