Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Redaktionens död – och återuppståndelse – Axel Andersson

Vad är kritikens roll i dag och i framtiden? Kommer det finnas några förmedlande och tolkande instanser mellan kultur, litteratur, konst - och publiken, läsarna, åskådarna i framtiden.
  • Redaktionens död – och återuppståndelse – Axel Andersson
  • 2018-02-13T18:00:00+01:00
  • 2018-02-13T20:00:00+01:00
  • Vad är kritikens roll i dag och i framtiden? Kommer det finnas några förmedlande och tolkande instanser mellan kultur, litteratur, konst - och publiken, läsarna, åskådarna i framtiden.
  • Was Öffentliche Veranstaltung Dag-Hammarskjöld-Vorlesung
  • Wann 13.02.2018 von 18:00 bis 20:00
  • Wo DOR24, Raum 3.134 (Brandes)
  • iCal

Redaktionens död – och återuppståndelse

Axel Andersson 
är historiker, essäist och författare. Senast utkom ”Den koloniala simskolan” på Glänta Hardcore (2016) och han arbetar på en studie om klättrandets kulturhistoria. Han är verksam vid Kritikerlabbet i Stockholm.
Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.

Vad är kritikens roll i dag och i framtiden? Kommer det finnas några förmedlande och tolkande instanser mellan kultur, litteratur, konst - och publiken, läsarna, åskådarna i framtiden. Just frågan om redaktionen, dess traditionella och kommande funktioner, utelämnas ofta i diskussioner kring det kritiska skrivandet i stort, i beundran inför de nya kommunikativa teknikerna och sociala medier – och i offentlighetstanken, att det krävs en intermediär miljö mellan skribent och publik. Kan redaktionen i framtiden bli en egen kulturinstitution och kritiken återigen epokgörande såsom den var för ett sekel sedan?