Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Humboldt-Universität zu Berlin | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät | Nordeuropa-Institut | TERMINE | WiSe 2018/19 | Dag-Hammarskjöld-Vorlesungen Wintersemester 2018/19 | Känslornas revolution. Känslor och politik i 1970-talets Sverige – Jens Ljunggren, Helena Bergman och Christina Florin

Känslornas revolution. Känslor och politik i 1970-talets Sverige – Jens Ljunggren, Helena Bergman och Christina Florin

I boken „Känslornas revolution“ har en grupp historiker, idéhistoriker och filmhistoriker sammanställt sin forskning om känslor under 70-talet. De visar hur drömmen om att söka det äkta och naturliga och viljan att nå kontakt med sig själv och andra tydligt framträder. I föreläsningen granskas 1970-talets känslokulturer i Sverige.
  • Känslornas revolution. Känslor och politik i 1970-talets Sverige – Jens Ljunggren, Helena Bergman och Christina Florin
  • 2018-11-27T18:00:00+01:00
  • 2018-11-27T20:00:00+01:00
  • I boken „Känslornas revolution“ har en grupp historiker, idéhistoriker och filmhistoriker sammanställt sin forskning om känslor under 70-talet. De visar hur drömmen om att söka det äkta och naturliga och viljan att nå kontakt med sig själv och andra tydligt framträder. I föreläsningen granskas 1970-talets känslokulturer i Sverige.
  • Was Öffentliche Veranstaltung Dag-Hammarskjöld-Vorlesung
  • Wann 27.11.2018 von 18:00 bis 20:00
  • Wo DOR24, Raum 3.134 (Brandes)
  • iCal

Känslornas revolution. Känslor och politik i 1970-talets Sverige

Jens Ljunggren, Helena Bergman och Christina Florin
Jens Ljunggren talar om den politiska vrede som tog sig uttryck hos arga unga författare som Sara Lidman och Jan Myrdal m fl på 1960-och 70-talet och som utmanade den regerande svenska socialdemokratins känslopolitik. Helena Bergman som studerat 70-talets skilsmässolagstiftning talar om debatterna om familjelagarna: att det inte rådde någon samstämmighet i synen på äktenskap och skilsmässa och vilka känslor som skulle investeras i familjen och kärlekslivet. Christina Florin har studerat normförändringarna i synen på kropp, sexualitet och trohet och hur skamkänslorna inför den nakna kroppen och sexualiteten förändrades i film, musik, romaner, performance osv. Befrielse från skammen blev ledorden i debatten.
Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.
Foto
Jens, Helena och Christina kommer att pröva thesen om det under detta årtionde fördes en känslomässig omförhandling av välfärdssamhället och hur människor sökte nya känslolägen. Det skulle kännas på ett visst sätt att arbeta, vila, skapa, vara solidarisk, konsumera, vara barn, förälder, man, kvinna och ung eller gammal. Både politiken, arbetslivet, kulturen och den nya fria sexualiteten gav plats för uppbrott från tryggheten och ett språng in i äventyret.