Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Humboldt-Universität zu Berlin | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät | Nordeuropa-Institut | TERMINE | WiSe 2018/19 | Henrik-Steffens-Vorlesungen Wintersemester 2018/19 | Proteiner til Das dritte Reich. Norsk fiskerinæring under andre verdenskrig – Bjørn-Petter Finstad

Proteiner til Das dritte Reich. Norsk fiskerinæring under andre verdenskrig – Bjørn-Petter Finstad

Bjørn-Petter Finstad (Norges Fiskerihøgskole/Universitetet i Tromsø) gransker hvordan okkupasjon og overgangen fra freds- til krigsøkonomi påvirket fiskerinæringen i Norge under Andre verdenskrig.
  • Proteiner til Das dritte Reich. Norsk fiskerinæring under andre verdenskrig – Bjørn-Petter Finstad
  • 2018-11-20T18:00:00+01:00
  • 2018-11-20T20:00:00+01:00
  • Bjørn-Petter Finstad (Norges Fiskerihøgskole/Universitetet i Tromsø) gransker hvordan okkupasjon og overgangen fra freds- til krigsøkonomi påvirket fiskerinæringen i Norge under Andre verdenskrig.
  • Was Öffentliche Veranstaltung Henrik-Steffens-Vorlesung
  • Wann 20.11.2018 von 18:00 bis 20:00
  • Wo DOR24, Raum 3.134 (Brandes)
  • iCal

Proteiner til Das dritte Reich. Norsk fiskerinæring under andre verdenskrig

Bjørn-Petter Finstad
 forsker ved Norges Fiskerihøgskole/Universitetet i Tromsø. Han kan betegnes som Norges eneste fiskerihistoriker og kombininerer i arbeidet sitt både innsikt i fiskerinæringen og rik historisk kunnskap.
Der Vortrag wird auf Norwegisch gehalten.
Norske fiskere under Lofotfisket, 1915.  Lofotfisket av Anders Beer Wilse/ National Geographic . Public domain
Norske fiskere under Lofotfisket, 1915. av Anders Beer Wilse/ National Geographic
Foto-Quelle:  Public Domain
Norsk fiskerinæring gjennomgikk store endringer med den tyske okkupasjonen i årene 1940-45. Okkupasjonsmakten overtok kontrollen med fiskeeksporten. Forholdene for å drive fiske ble svært vanskelig på grunn av krigsforholdene, særlig etter det tyske angrepet mot Sovjetunionen i juni 1941. Mange fiskere forlot sitt yrke og tok seg arbeid i land. Men det skjedde også endringer i selve produksjonen, særlig innenfor hvitfisksektoren. Fram til 1940 hadde framstilling av tørrfisk, saltfisk og klippfisk vært dominerende i Norge. Men i krigsårene etablerte tysk fiskerikapital store fabrikker med moderne teknologi for industriell produksjon av frossen fisk. Dette førte til en rask transformasjon, og de norske fiskerier ble nå hovedleverandøren av marine proteiner til tysk sivilbefolkning og til Wehrmacht. Råstoffet til produksjonen kom fra norske fiskere, mens arbeidskraften ved de tyske produksjonsanleggene besto av tvangsarbeidere fra andre deler av det tyskokkuperte Europa. Mange av dem var unge kvinner. De norske fiskerier var blant de delene av norsk næringsliv som ble særlig tett integrert i den tyske krigsøkonomien. Hvordan var det mulig at norsk fiskerinæring kunne få så stor betydning for Tyskland i krigsårene? I forelesningen vil årsakene til dette bli belyst, og også hvilke økonomiske virkninger okkupasjonen fikk for norsk fiskerinæring.