Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Humboldt-Universität zu Berlin | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät | Nordeuropa-Institut | TERMINE | WiSe 2018/19 | Henrik-Steffens-Vorlesungen Wintersemester 2018/19 | OBS! Entfällt wegen Krankheit! Ada Blackjack: Den litterære framstillingen av en polarheltinne – Silje Gaupseth

OBS! Entfällt wegen Krankheit! Ada Blackjack: Den litterære framstillingen av en polarheltinne – Silje Gaupseth

Silje Gaupseth, som er ansatt ved Universitetet i Tromsø og Polarmuseet samme sted, retter blikken på framstillingen av Ada Blackjack og hennes deltakelse i en arktisekspedisjon i 1921.
  • OBS! Entfällt wegen Krankheit! Ada Blackjack: Den litterære framstillingen av en polarheltinne – Silje Gaupseth
  • 2018-12-18T18:00:00+01:00
  • 2018-12-18T20:00:00+01:00
  • Silje Gaupseth, som er ansatt ved Universitetet i Tromsø og Polarmuseet samme sted, retter blikken på framstillingen av Ada Blackjack og hennes deltakelse i en arktisekspedisjon i 1921.
  • Was Öffentliche Veranstaltung Henrik-Steffens-Vorlesung
  • Wann 18.12.2018 von 18:00 bis 20:00
  • Wo DOR24, Raum 3.134 (Brandes)
  • iCal

OBS! Entfällt wegen Krankheit

Ada Blackjack: Den litterære framstillingen av en polarheltinne

Silje Gaupseth
 er førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø og daglig leder ved Polarmuseet. Hun forsker og har publisert på arktiske diskurs, særlig fremstillingen av det og selvfremstilling i det arktiske området.
Der Vortrag wird auf Norwegisch gehalten.
hsv.png

      

Tidlig på høsten i 1921 satte fire unge menn og én kvinne kursen mot den øde Vrangeløya i Nordishavet. Der skulle de plante flagget og ta øya i besittelse på vegne av den unge nasjonen Canada. Samtidig skulle ekspedisjonen fremstå som en modell for framtidige polare framstøt – et bevis på at selv de goldeste omgivelser kan forvandles til et fruktbart paradis ved å bruke den rette ekspedisjonsmetoden. Men utfallet av ekspedisjonen ble langt fra vellykket, og ekspedisjonssyersken Ada Blackjack sto til slutt igjen som eneste overlevende deltaker. 

Hvordan framstilles Ada Blackjack som polarheltinne i litteraturen, og særlig i en biografi av Jennifer Niven fra 2003? I foredraget vil jeg se nærmere på ulike tekster som omhandler Blackjacks dramatiske historie. Dette blir min inngang til det mer generelle temaet fremstilling og selvfremstilling polarlitteraturen.