Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Humboldt-Universität zu Berlin | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät | Nordeuropa-Institut | TERMINE | WiSe 2019/20 | DHV | Dokumentära dubbelheter: Om representation och performativitet i litterär sakprosa – Anna Jungstrand

Dokumentära dubbelheter: Om representation och performativitet i litterär sakprosa – Anna Jungstrand

...Viktigast är hur röst och tilltal skapas ur en dubbel kommunikation, genom förhandling mellan verklighetens situation och textens situation – en process som helt saknar motsvarighet i skönlitteraturen.
  • Dokumentära dubbelheter: Om representation och performativitet i litterär sakprosa – Anna Jungstrand
  • 2019-10-15T18:00:00+02:00
  • 2019-10-15T20:00:00+02:00
  • ...Viktigast är hur röst och tilltal skapas ur en dubbel kommunikation, genom förhandling mellan verklighetens situation och textens situation – en process som helt saknar motsvarighet i skönlitteraturen.
  • Was Öffentliche Veranstaltung Dag-Hammarskjöld-Vorlesung
  • Wann 15.10.2019 von 18:00 bis 20:00
  • Wo DOR24, Raum 3.134 (Brandes)
  • iCal

Dokumentära dubbelheter: Om representation och performativitet i litterär sakprosa

Anna Jungstrand
är doktor i litteraturvetenskap och lektor i estetik vid Södertörns högskola. Hon disputerade i Stockholm 2013 på en avhandling om det litterära reportaget och har sedan dess undervisat i, och arbetat med, olika aspekter av litterär sakprosa – både i och utanför det akademiska sammanhanget. Till årsskiftet kommer hennes nästa bok i ämnet: en teori om det dokumentärlitterära som fenomen med nedslag i svensk 68-litteratur.
Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.
Som mest avgörande för den litterära sakprosan brukar vi se verklighetsanspråket; att gestaltningen svarar mot faktainnehållet, att framställningen speglar det sanna sakförhållandet. Men sanningen är bara halva sanningen. Lika avgörande är sakprosans performativitet – texten måste framställa sitt verklighetsanspråk i samma rörelse som den framställer verkligheten. Detta självutpekande rymmer viktig förståelse för hur subjektivitet, ifrågasättande och själva re-presentationens process blir betydelsebärande. Föreläsningen fokuserar dokumentärlitteraturens särskilda performativitet med exempel ur den svenska dokumentärlitteraturen kring 1968.  Viktigast är hur röst och tilltal skapas ur en dubbel kommunikation, genom förhandling mellan verklighetens situation och textens situation – en process som helt saknar motsvarighet i skönlitteraturen.