Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Humboldt-Universität zu Berlin | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät | Nordeuropa-Institut | TERMINE | WiSe 2019/20 | DHV | Den magiska spegeln: Bilder av kvinnan i svensk reklam 1870-1914 – Leif Runefelt

Den magiska spegeln: Bilder av kvinnan i svensk reklam 1870-1914 – Leif Runefelt

Leif Runefelt är professor i idéhistoria vid Södertörns högskola. Han disputerade 201 i i ekonomisk historia med avhandlingen Hushållningens dygder, om 1600-talets ekonomiska tänkande.
  • Den magiska spegeln: Bilder av kvinnan i svensk reklam 1870-1914 – Leif Runefelt
  • 2019-11-12T18:00:00+01:00
  • 2019-11-12T20:00:00+01:00
  • Leif Runefelt är professor i idéhistoria vid Södertörns högskola. Han disputerade 201 i i ekonomisk historia med avhandlingen Hushållningens dygder, om 1600-talets ekonomiska tänkande.
  • Was Öffentliche Veranstaltung Dag-Hammarskjöld-Vorlesung
  • Wann 12.11.2019 von 18:00 bis 20:00
  • Wo DOR24, Raum 3.134 (Brandes)
  • iCal

Den magiska spegeln: Bilder av kvinnan i svensk reklam 1870-1914

Leif Runefelt
är professor i idéhistoria vid Södertörns högskola. Han disputerade 201 i i ekonomisk historia med avhandlingen Hushållningens dygder, om 1600-talets ekonomiska tänkande. Hans forskning har främst fokuserat svenska eliters tankesätt under förmodern tid, samt olika förhållningssätt till konsumtion och resursutnyttjande. Han har bland annat gett ut En idyll försvarad (2011) om svensk herrgårdskultur 1800–1860; Att hasta mot undergången (2015) om svensk konsumtionskritik och konsumtionsdebatt under 1700-talet, samt Den magiska spegeln (2019) om den tidiga industrikapitalismens bildsatta reklam.
Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.
Vid sekelskiftet 1900 lades grunden för ett självklart inslag i vårt moderna liv: reklambilden. Industrialismens otaliga produkter skulle säljas med en teckning eller ett foto: cyklar, blusar, tvålar, tidningar, underkläder och allt möjligt annat. I föredraget kommer Leif tar upp idealbilder av kvinnan i svenska tidningsannonser under reklamens genombrottstid. Utifrån ett antal bildsatta annonser diskuterar han det första skedet i vår kapitalistiska konsumtionskultur, där valen mellan olika varor står i centrum för hur vi skapar oss själva som individer.