Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Nyere norsk innvandringshistorie – lange linjer og vendepunkter – Grete Brochmann

Grete Brochmann er sosiolog og professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. I sitt foredrag skal hun berette om nyere norsk innvandringshistorie.
  • Nyere norsk innvandringshistorie – lange linjer og vendepunkter – Grete Brochmann
  • 2019-11-19T18:00:00+01:00
  • 2019-11-19T20:00:00+01:00
  • Grete Brochmann er sosiolog og professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. I sitt foredrag skal hun berette om nyere norsk innvandringshistorie.
  • Was Öffentliche Veranstaltung Henrik-Steffens-Vorlesung
  • Wann 19.11.2019 von 18:00 bis 20:00
  • Wo DOR24, Raum 3.134 (Brandes)
  • iCal

Nyere norsk innvandringshistorie – lange linjer og vendepunkter

Grete Brochmann
 er sosiolog og professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Hun forsker og publiserer blant annet om nyere norsk innvandringshistorie og innvandringspolitikk i de nordiske velferdsstatene. I 2003 fikk hun tildelt Brageprisen for medforfatterskap av Norsk innvandrings historie 900-2000 og er for tiden leder for Velferds- og migrasjonsutvalget som også kalles for Brochmann-utvalget.
Der Vortrag wird auf Norwegisch gehalten.
Foto

Quelle: Pixabay

Dette foredraget vil omhandle norsk samtidshistorie knyttet til den såkalte «nye innvandringen», det vil si den som kommer fra land utenfor OECD, og som startet på begynnelsen av 1970-tallet. Fenomenet har i høy grad hatt samfunnsendrende kraft, og representerer i dag et av de mest spenningsfylte temaer i offentligheten.
Det vil tas tak i noen hendelser og politiske beslutninger som har hatt stor betydning for hvordan innvandrings-Norge har tatt form fra 70-tallet og fram til i dag. Den norske velferdsmodellen har vært sterkt premissgivende for utformingen av innvandrings- og integrasjonspolitikken fra den såkalte «innvandringsstoppen» ble innført i 1975. Samtidig har eksterne forhold påvirket utviklingen. Den bosniske flyktningkrisen på 1990-tallet; EU utvidelsen i 2004/2007 samt flyktningkrisen i 2015 har vært vesentlige hendelser, med følger for politikk og samfunn.