Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

To blant fire hundre tusen. Historien om Trudel og Georg Bauer – Gudmund Moren

Gudmund Moren er historiker og forfatter. I sitt foredrag skal han berette om sin nyeste bok "Okkupanter" og dermed om historien til Trudel og Georg Bauer og nye perspektiver på situasjonen til de tyske okkupantene etter kapitulasjonen i Norge i mai 1945.
  • To blant fire hundre tusen. Historien om Trudel og Georg Bauer – Gudmund Moren
  • 2019-12-03T18:00:00+01:00
  • 2019-12-03T20:00:00+01:00
  • Gudmund Moren er historiker og forfatter. I sitt foredrag skal han berette om sin nyeste bok "Okkupanter" og dermed om historien til Trudel og Georg Bauer og nye perspektiver på situasjonen til de tyske okkupantene etter kapitulasjonen i Norge i mai 1945.
  • Was Öffentliche Veranstaltung Henrik-Steffens-Vorlesung
  • Wann 03.12.2019 von 18:00 bis 20:00
  • Wo DOR24, Raum 3.134 (Brandes)
  • iCal

To blant fire hundre tusen: Historien om Trudel og Georg Bauer og nye perspektiver på situasjonen til de tyske okkupantene etter kapitulasjonen i Norge i mai 1945.

Gudmund Moren
er historiker og forfatter. Han arbeidet blant annet i folkehøgskolen, og fra 1978 var han førsteamanuensis ved Høgskolen i Lillehammer med faglig tyngdepunkt i mellomkrigstida, særlig knyttet til temaer som norsk arbeiderbevegelse og norsk og europeisk fascisme. Fra 2000 til 2007 var han rektor ved høgskolen. I mai utga han Okkupanter, en annerledes bok om andre verdenskrig i Norge, som på unikt vis tar oss med på innsiden av den tyske krigserfaringen.
Der Vortrag wird auf Norwegisch gehalten.

Norge ble angrepet av Tyskland fra 9.april 1940. Etter et par måneder med krig var Norge erobret og okkupert. De fem årene under tysk okkupasjon er godt dokumentert i norsk historie, men i liten grad beskrevet fra okkupantenes synsvinkel. Når det
gjelder «okkupantenes historie» etter den tyske kapitulasjonen i 1945, er den i enda mindre grad undersøkt og drøftet. Trudel Knepper kom til Oslo i januar 1941 for å arbeide som sekretær i landbruksavdelingen i Reichskommissariat, mens
Georg Bauer ankom den norske hovedstaden i august 1941. Bauer arbeidet for den tyske sikkerhetstjenesten, SD, og hadde på det tidspunktet grad som SS Untersturmführer.
I 1942 ble de to kjærester. De forlovet seg i 1944 og holdt sammen resten av livet. Kapitulasjonen innebar at de to kom bort fra hverandre. I slutten av september 1945 fikk de kontakt og i løpet av oktober begynte de å skrive til hverandre.
Brevene de skrev til hverandre i fangenskap etter krigen belyser flere sider ved okkupantenes situasjon etter nederlaget. I 2005 fikk forfatteren adgang til de nesten 300 brevene som Trudel og Georg skrev til hverandre. Etterhvert ble materialet
komplettert med fotografier og noen brev fra andre tidsperioder.